11
10 2019
359

Prioritățile de finanțare a Comitetelor sectoriale pot fi stabilite de MSMPS

Cofinanțarea proiectelor desfășurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională ar putea fi majorată de la 10% la 15%, cu scopul creșterii angajamentului sectorial. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul unei hotărârii a Executivului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională. Finanţarea proiectelor se face în baza selecţiei de oferte, care se organizează o singură dată în cadrul unui exerciţiu financiar şi este anunţată pe pagina-web oficială a MSMPS nu mai târziu de data de 1 august pentru anul financiar următor. Prin acest proiect se propune excluderea termenului de anunțare a concursului pentru a asigura flexibilitate în planificarea și organizarea concursului de proiecte. Totodată, poate fi exclusă data-limită de prezentare a dosarelor pentru solicitare de finanțare, care este 15 octombrie, iar prioritățile de finanțare a Comitetelor sectoriale să fie stabilite de MSMPS, fiind incluse în anunțul public. În scopul optimizării procesului de depunere a dosarelor, se propune excluderea datelor privind persoana juridică și copia statutului comitetului sectorial din dosarul solicitantului. În momentul de faţă, cuantumul finanţării unui proiect se stabileşte până la 90% din costul total al acestuia, dar nu mai mult de 100 mii lei pentru un proiect. Autorii propun excluderea cuantumului maxim al bugetului per proiect și selectarea proiectelor în ordine descrescătoare a punctajului de evaluare. În nota informativă se mai spune că implementarea prevederilor nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. În scopul finanțării proiectelor Comitetelor sectoriale pentru anul 2020 în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu au fost planificate 2,1 mil. lei. Notă: Comitetele sectoriale beneficiază de sprijin financiar prin finanţarea proiectelor prezentate de către acestea, în limitele mijloacelor prevăzute anual în bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.