08
06 2017
4469

Procedura de lichidare a afacerii ar putea fi simplificată

Persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător și se află în proces de lichidare, vor fi obligate să prezinte organului fiscal, în termen de cinci zile de la data înregistrării dizolvării, darea de seamă prealabilă privind impozitului pe venit, iar în termen de 30 de zile de la data întocmirii bilanțului de lichidare vor prezinta darea de seamă finală. La fel, acestea vor fi obligate să prezinte instituției fiscale toate dările de seamă cel târziu la data prezentării dării de seamă finale privind impozitul pe venit. Prevederile sunt incluse într-un proiect de modificare a mai multor acte legislative, care va fi remis Parlamentului spre examinare, în lectură finală. Potrivit documentului, dacă în urma unui control fiscal se va constata lipsa datoriilor față de creditori și buget, inclusiv lipsa activelor pasibile repartizării, darea de seamă prealabilă se va considera finală și se va prezenta bilanțul de lichidare. În termen de 20 de zile lucrătoare, de la data prezentării dării de seamă prealabile cu privire la impozitul pe venit, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va efectua controlul în legătură cu lichidarea contribuabilului. În cazul în care contribuabilul nu va dispune de active pasibile repartizării între asociați/acționari/membri, SFS va efectua controlul în termen de cel mult 20 de zile de la data prezentării dării de seamă finale. În cadrul unui control fiscal în legătură cu lichidarea, verificarea stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabilului față de buget se va efectua de către SFS prin recepționarea informațiilor de la autoritățile competente. Serviciul Vamal, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, dar și alte instituții vor fi obligate să prezinte Fisc-ului, în termen de trei zile de la data solicitării, informația privind obligațiile fiscale ale contribuabilului față de buget. Obligațiile fiscale ale persoanelor restante după lichidarea activelor, se vor stinge de către persoanele fizice, în cazul persoanei juridice/reprezentanței permanente – de către asociații/acționarii/membri. O altă prevedere a documentului ține de simplificarea procedurii de anulare a statutului de plătitor de TVA. Anularea statutului de contribuabil TVA se va efectua atât la cererea entității supuse lichidării, cât și de către organul fiscal din oficiu. Contribuţia la capitalul social nu va mai fi impozitată. Documentul a fost elaborat pentru a stabili norme mai transparente și exacte, ce țin de aspectul fiscal și contabil a operațiunilor legate de lichidare benevolă a afacerii, pentru a exclude unele abordări subiective.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.