Știri

Proceduri de combatere a hărțuirii la locul de muncă

Orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect lezarea demnității unei persoane pe baza criteriilor de rasă, culoare, naţionalitate, origine națională și etnică, origine și statut social, limbă, religie sau convingeri, sex, identitate de gen, vârstă, dizabilitate, statut HIV, stare de sănătate, opinii politice sau orice alte opinii, avere, naștere, orientare sexuală, statut matrimonial sau orice altă situație se sancţionează cu amendă de la 120 la 400 UC aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 650 UC aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de  dreptul de a deține anumite funcții sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni până la 6 luni, prevede proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înregistrat în Parlament.

Acesta vizează completarea cu noi noțiuni și prevederi a Legii nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalității de şanse între femei şi bărbaţi, a Codului contravențional, a Legii sindicatelor nr. 1129/2000, a Legii nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii și a Codului muncii.

 

Astfel, încălcarea legislației de către angajator prin nerespectarea obligației de a întreprinde măsuri de prevenire, examinare și intervenție în cazul când se constată acte de hărțuire sexuală în cadrul unității, obstrucționarea procesului de reclamare a cazurilor de hărțuire sexuală sau persecutarea pentru depunere în organul competent a plângerilor privind discriminarea și hărțuirea sexuală, va fi pedepsită.

 

Pentru evitarea sancționării, angajatorul ar putea fi obligat să prevadă un mecanism clar de soluționare a plângerilor cu referire la hărțuirea sexuală la locul de muncă, deoarece neinstituirea procedurilor necesare combaterii acestui gen de hărțuire se va sancționa cu amendă de la 60 la 84 UC aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 210 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 210 la 270 UC în cazul persoanei juridice.

 

 

De asemenea, se propune și completarea Codului contravențional cu prevederi ce stabilesc atragerea la răspundere contravențională pentru nerespectarea de către angajator a obligației de vizează prevenirea, examinarea și intervenția în cazul în care se constată acte de hărțuire sexuală.

 

În același timp, atribuțiile Inspectoratului de Stat al Muncii vor fi extinse cu prevederi ce țin de verificarea respectării măsurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de discriminare, inclusiv pe segmentul hărțuirii în raporturile de muncă.

 

Cu detalii suplimentare vom reveni pe parcursul promovării proiectului de lege.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

794 vizualizări

Data publicării:

12 Aprilie /2022 07:56

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Codul muncii | codul contraventional | sanctiune | angajator | locul de munca

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon