29
10 2018
559

Producerea agricolă: date preliminare

Scăderea volumului de producție a cerealelor şi leguminoaselor boabe, care au o pondere mare în totalul producţiei agricole (15,4%), a influențat negativ asupra volumului global al acesteia, comunică Biroul Național de Statistică. Conform datelor preliminare, în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 2018 volumul producției în preţuri curente a crescut cu 0,2% față de aceeași perioadă a anului precedent și a atins cifra de 22,3 mld. lei, cu 0,2% mai mult decât în perioada anului trecut. Creșterea a fost determinată de sporirea producţiei animaliere cu 1%. BNS comunică că recoltarea culturilor agricole în anul 2018 se caracterizează prin ritmuri mai înalte comparativ cu anul trecut, însă recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (cu excepția porumbului, la care recoltarea continuă) s-a diminuat cu 13,6% și constituie 1367,3 mii de tone. Astfel, leguminoasele boabe au fost recoltate în volum de 46,0 mii tone, fiind cu 33,3% mai mică decât acum un an, cu circa 30% a scăzut producerea orzului, iar roada de grâu puțin a depășit volumul de 1141 mii tone, fiind cu 8,8% mai joasă decât cea din anul 2017. Datele denotă că volumul producţiei animaliere (creșterea vitelor și păsărilor) în întreprinderile agricole în ianuarie-septembrie 2018 s-a majorat cu 4,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind influenţată de sporirea producţiei în întreprinderile agricole cu 15,5%. În gospodăriile casnice ale populației, creşterea vitelor şi păsărilor s-a micşorat cu 2%. În ceea ce ține de producerea laptelui, aceasta s-a diminuat, în gospodăriile de toate categoriile, cu 7,3%. Cea mai mare descreștere este constatată în întreprinderile agricole – 8,6%, iar în gospodăriile casnice aceasta a scăzut cu 7,2%. S-a diminuat cu 2,9% și producerea de ouă. În întreprinderile agricole scăderea volumului este de 0,8%, iar în gospodăriile populației – de 4,5%. Totodată, BNS constată la situația din 1 octombrie 2018 micşorarea efectivelor de animale de toate speciile în gospodăriile populaţiei și o creștere a acestora în întreprinderile agricole, unde efectivul porcinelor a crescut cu 7,2%, iar efectivul păsărilor - cu 2,6%. Numărul bovinelor s-a menţinut la nivelul anului precedent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.