14
07 2017
1003

Producerea ecologică necesită susţinere şi promovare

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat Proiectul de lege privind producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor ecologice, ce are drept scop asigurarea cadrului legislativ și instituțional, stabilește principiile și obiectivele aplicabile acestor produse pentru asigurarea unei concurențe loiale și a unei funcționări adecvate a pieței interne a produselor agroalimentare ecologice. De asemenea, prin acest proiect se intenționează menținerea și sporirea încrederii consumatorilor în produsele etichetate drept ecologic. Legea se va aplica produselor de origine agricolă, inclusiv în cazul celor provenite din acvacultură, atunci când se introduc sau se intenţionează introducerea pe piaţă a produselor agricole vii sau neprocesate, a produselor agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente, a hranei pentru animale şi a materialului vegetativde înmulţire şi a seminţelor pentru cultivare. Documentul reglementează aspecte precum cerințele generale de obținere a producției ecologice, autoritatea competentă responsabilă pentru elaborarea și implementare politicii de stat în agricultură, sistemul de inspecție și certificare precum și a controlului de stat asupra activităților desfășurate de către operatori la toateetapele de producere. Astfel, documentul prevede respectarea de către producători a unor cerințe generale privind obţinerea producţiei ecologice. Acestea sunt:
  • respectarea principiilor producției ecologice;
  • neutilizarea de fertilizatori și amelioratori ai solului, pesticide, materiale furajere, aditivi alimentari, ingrediente pentru prepararea alimentelor, substanțe folosite în alimentația animalelor, substanțe ajutătoare pentru pregătirea furajelor, produse pentru curățarea și dezinfectarea adăposturilor pentru animale și de alte produse, decât a produselor aprobate spre folosite în agricultura ecologică;
  • folosirea de semințe sau material vegetativ săditor obținut prin metode de producție ecologică.
Documentul stipluează că, în cazul în care într-o exploataţie nu toate unităţile sunt folosite pentru producţie ecologică, operatorul le va separa de parcelele, animalele,organismele acvatice şi produsele utilizate pentru producerea ecologică, și va ține un registru adecvat pentru a evidenția această separare. Totodată, prin proiectul respectiv se interzice utilizarea în producţia ecologică a OMG-urilor şi a produselor realizate din OMG-uri ca alimente, hrană pentru animale, auxiliari tehnologici, produse fitofarmaceutice, fertilizatori, amelioratori de sol, seminţe, material de înmulţire vegetativ, microorganisme şi animale. De asemenea, se interzice utilizarea de radiaţii ionizante pentru tratarea alimentelor, a hranei pentru animale, a materiilor prime utilizate pentru producerea alimentelor ecologice sau a hranei ecologice pentru animale. În proiect se menționează că Marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” este utilizată obligatoriu în etichetarea, prezentarea şi promovarea produselor ecologice. În același timp, pot fi utilizate și alte mărci naționale, internaționale și private în etichetarea producţiei ecologice, prezentarea, promovarea produselor care sunt obţinute în conformitate cu acest proiect de lege. Marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” nu se va utiliza în cazul produselor în perioada de conversiune la producţia agroalimentară ecologică, la produsele ce conţin organisme modificate genetic și până la obţinerea certificatului de conformitate al produsului. Totodată,prinproiectuldat vor fi completate atribuțiile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în special în domeniul monitorizării,activităților de inspecție și certificare, aplicate operatorilor de produse agroalimentare ecologice. Astfel, MAIA va putea să constate mult mai ușor cazurile de nerespectare a metodelor de producerede cătreoperatorii care acționează în sistemul de agricultură ecologică. În acest sens, MAIA va avea competențe suplimentare :
  • elaborarea politicillor în domeniul producţiei agroalimentare ecologice şi să asigure implementarea şi monitorizarea lor;
  • înregistrarea operatorilor din agricultura ecologică și ţinerea listei actualizate a operatorilor înregistrați;
  • controlul şi supravegherea activităţii organismelor de control recunoscute;
  • elaborarea regulilor naționale privind creare abazei de date pentru seminţele și materialul de înmulțire vegetativ, precum și acordarea de derogări;
  • aprobarea utilizării mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”;
  • organizarea programelor de informare şi de pregătire cu părţile interesate în vederea promovării conceptului de agricultură ecologică.
MAIA va efectua anual controlul de stat la operatorii înregistrați în agricultura ecologică, pe un eşantion stabilit la minimum 5% din totalul operatorilor cu contract de prestări de servicii.Selectarea eşantionului se va face având în vedere analiza de risc, incluzând o gamă variată de operatori, orientată în special către operatorii care au primit sancţiuni din partea organismului de control pentru activitatea desfăşurată în anul anterior. Actul mai prevede că stimularea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice se va efectua prin acordarea de subvenţii din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural. Mărimea subvenţiilor şi modul de alocare a acestora se stabilesc de Guvern. Menționăm că actualmente domeniul de obținere și etichetarea a produselor ecologice este reglementata de Legea nr. 115-XVI din 09.06.2005 cu privire la agricultura ecologică, care nu include, însă,ultimele modificări ale Regulamentului Consiliului Europei nr. 834/2007 din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea ei. La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 115-XVI din 09.06.2005 cu privire la agriculturaecologică va fi abrogată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.