03
05 2022
229

Producția globală agricolă, în diminuare

Conform estimărilor preliminare, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în trimestrul I al anului 2022 a însumat în preţuri curente 1,8 mld. lei, constituind 97,6% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2021. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, micșorarea indicatorului a fost determinată preponderent de scăderea producţiei în sectorul zootehnic cu 2,2%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.
 
Statisticile oficiale denotă că producția (creşterea) vitelor şi păsărilor în masă vie în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2022 față de perioada respectivă a anului precedent a scăzut cu 1,8%, fiind cauzată de micșorarea volumului producţiei în gospodăriile populației cu 16,5%. Totodată, în întreprinderile agricole indicatorul este în creștere cu 6,4%, în special majorându-se producția păsărilor în masă vie (cu 17,5%).
 
Concomitent, în pofida creșterii în perioada de raportare a efectivului de bovine și porcine, producția acestora s-a micșorat (cu 12,0% și 2,9% respectiv), urmare a scăderii sporului zilnic atât la bovine, cât și la porcine. Producţia de lapte și ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat (cu 5,7% și, respectiv, cu 7,3%) în rezultatul micşorării volumelor atât în întreprinderile agricole (cu 7,2% și cu 9,3%), cât și în gospodăriile populației (cu 5,5% și cu 3,2%).
 
BNS precizează că, conform situației la 1 aprilie 2022 faţă de 1 aprilie 2021, în întreprinderile agricole a avut loc majorarea efectivului la toate speciile principale de animale: la bovine – cu 31%, ovine și caprine – cu 15%, păsări – cu 9,5% și la porcine - cu 3,8%. Totodată, în gospodăriile populaţiei a fost înregistrată descreşterea efectivului de bovine cu 11,2%, de porcine – cu 12,7%, de ovine și caprine – cu 9,2%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.