29
10 2020
437

Producția globală agricolă s-a diminuat cu 25%

În primele nouă luni ale anului curent, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile a însumat 21000,5 mil. lei, constituind 74,7% faţă de perioada respectivă a anului 2019, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Diminuarea a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 35,5% și producţiei animaliere cu 2,8%, fiind resimțit impactul condiţiilor climaterice nefavorabile din anul curent.
 
Astfel, doar în trimestrul III al anului 2020 producția agricolă s-a redus cu 31,3% comparativ cu aceiași perioadă din anul precedent, inclusiv producția vegetală – cu 36,0% și cea animalieră – cu 9,3%.

 

Conform estimărilor prealabile, în anul curent recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe în gospodăriile de toate categoriile a constituit circa 700 mii tone, fiind cu circa 50,7% mai mică față de perioada similară a anului precedent. Din volumul total, recolta orzului a constituit 105 mii tone (cu 37,2% mai puțin), a leguminoaselor boabe – 26 mii tone (cu 49,2 % mai puțin) și a grâului – 557 mii tone (cu 51,4% mai puțin).

 

Analiza roadei medii a culturilor agricole în întreprinderile agricole în profil teritorial, inclusiv gospodăriile ţărăneşti, arată că cei mai înalţi indici la majoritatea culturilor agricole au fost înregistraţi în regiunea de dezvoltare Nord, unde la culturile cerealiere şi leguminoase boabe au fost obținute 22,7 chintale/1 hectar sau cu 31% mai mult decât media pe ţară.

 

În același timp, producția/creșterea vitelor şi păsărilor în masă vie a crescut în primele nouă luni ale anului 2020 cu circa 1,7% comparativ cu perioada respectivă din 2019, datorită majorării volumului producţiei animaliere cu 16,0% în întreprinderile agricole, generată de majorarea producției de porcine cu 30%. În schimb, în gospodăriile populației creşterea vitelor şi păsărilor a scăzut cu 9,2%.

De asemenea, s-a redus cu 13,1% și, respectiv, cu 7,1% producţia de lapte și de ouă în gospodăriile de toate categoriile.

 

La 1 octombrie 2020 comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile, cu excepția efectivului de porcine în întreprinderile agricole, care a crescut cu 9,2%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.