02
02 2022
211

Producția globală agricolă s-a majorat în anul 2021 cu circa 50%

În anul 2021 producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi cele ale populaţiei), conform estimărilor preliminare ale Biroului Național de Statistică (BNS), a crescut cu circa 49,9% (în prețuri comparabile) faţă de anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză față de anul 2019 cu 27,2%.
 
Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei vegetale cu 75,5%, ponderea căreia în anul 2021 a constituit 81% (în anul 2020 – 69%) din totalul producţiei agricole, celei animaliere revenind 19% (în anul 2020 – 31%).

 

Roada anului 2021 în fitotehnie faţă de cea înregistrată cu un an mai devreme se caracterizează prin majorarea considerabilă a volumului culturilor recoltate, și anume a cerealelor şi leguminoaselor boabe – cu 2715 mii t sau de 2,8 ori mai mult, inclusiv a porumbului pentru boabe – cu 1547 mii tone (de 3 ori), a grâului – cu 988 mii tone (de 2,7 ori) și a leguminoaselor boabe – cu 12 mii tone (cu 43,3%), a floarei soarelui – cu 457 mii tone (cu 92,9%), a sfeclei de zahăr – cu 212 mii tone (cu 50,1%), a fructelor, nucilor și pomușoarelor – cu 191 mii tone (cu 28,7%), a strugurilor – cu 54 mii tone (cu 11,7%), a rapiței – cu 45 mii tone (cu 95,3%), a cartofilor – cu 45 mii tone (cu 26,0%), a soiei – cu 14 mii tone (cu 40,1%) și a legumelor (total) – cu 3 mii tone (cu 1,2%).

 

Pe parcursul anului precedent întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 92,3%, tutun – 92,0%, rapiţă – 88,7%, cereale şi leguminoase pentru boabe (fără porumb) – 77,1%, floarea-soarelui – 73,4%, soia – 58,8%.

 

Totodată, datele BNS denotă că 89,6% de cartofi, 81,3% de legume, 68,4% de struguri, 60,2% de fructe, nuci și pomușoare şi 57,5% de porumb pentru boabe au fost produse de gospodăriile populaţiei și cele ţărăneşti (de fermier).

 

Statisticile din sectorul zootehnic demonstrează că, în anul 2021 față de anul 2020, în gospodăriile de toate categoriile se constată scăderea producției animaliere pe principalele tipuri: producția de lapte – cu 10,1%, producția de ouă – cu 7,9%, creşterea vitelor şi păsărilor în masă vie – cu 5,8%.

 

Conform situației la 1 ianuarie 2022 faţă de 1 ianuarie 2021, în întreprinderile agricole a avut loc majorarea efectivului la toate speciile de animale. Totodată, în gospodăriile populaţiei a fost marcată descreşterea efectivului de bovine cu 10,5% (dintre care vaci – cu 9,0%), de porcine – cu 11%, de ovine și caprine – cu 6,5%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.