20
12 2021
147

Producția industrială, în creștere

În luna octombrie 2021 producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna octombrie a anului precedent cu 11,0%, pe fundalul reducerii indicatorului în luna octombrie 2020 față de aceeași perioadă din 2019 cu 7,8%.
 
Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), creșterea producției industriale a fost condiționată de sporirea volumului acesteia în industria extractivă (cu 7,3%) și în industria prelucrătoare (cu 12,2%), care au generat creșterea producției per total industrie cu 0,2% și, respectiv, cu 10,9%. Totodată, în perioada de raportare au fost înregistrate descreșteri la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (cu 2,5%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu 0,2%.

 

Datele oficiale demonstrează că în octombrie 2021 producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu 11,6% față de luna octombrie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă cu 6,0% și în industria prelucrătoare – cu 12%. Totodată, a fost înregistrată descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (de 0,1%).

 

În perioada de referință comparativ cu lună octombrie 2020 industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 32,2%, ce a generat majorarea indicelui general per total industrie cu 8,7%. Majorări substanțiale s-au înregistrat și la așa activități ca fabricarea altor produse alimentare - de 2,0 ori; prelucrarea și conservarea fructelor și legumelorcu 51,6%; producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 18,9%; fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 12,8% etc. În același timp, s-a înregistrat descreșterea cu 16,7% a producției preparatelor pentru hrana animalelor.

 

În industria prelucrătoare s-au majorat indicatorii în sectoarele de reparare, întreținere și instalare a mașinilor și echipamentelor – de 3,7 ori; fabricare de mobilă – cu 84,8%; fabricare a hârtiei și a produselor din hârtie – cu 38,4% (+0,6%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 15,4%; producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 14,3%; fabricare a produselor din cauciuc și mase plastice – cu 12,7% etc.

Descreșteri au fost înregistrate la activitățile de tipărire și reproducere pe suporți a înregistrărilor cu 53,1%; fabricare a autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 41,7%; fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 26,3%; fabricare a produselor textile – cu 21,9%; fabricare a băuturilor – cu 13,6%; etc.

 

Totodată, în lunile ianuarie-octombrie 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) a crescut cu 12,6% pe fundalul reducerii în ianuarie-octombrie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 6,9%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.