08
10 2019
370

Producția industrială în semestrul I

În primul semestru al anului 2019, în țara noastră a fost înregistrată o creștere a volumului producției industriale cu 1,3%, potrivit informației operative cu privire la evoluţia social-economică a Republicii Moldova, publicată de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Creșterea a fost determinată de majorarea producției în ramurile industriale: industria prelucrătoare a crescut cu 1,2%, industria extractivă – cu 13,9%, producția și furnizarea de energie – cu 0,5%. Astfel, potrivit datelor, fabricarea pieselor pentru autovehicule și motoare a fost ramura principală care a contribuit la creșterea sectorului industrial, deținând o cotă de 3,5%. Totodată, această ramură a înregistrat o majorare cu 61,8% în perioada ianuarie-iunie 2019, contribuind cu 3,3% la creșterea sectorului. De asemenea, în ascensiune au fost ramurile industriale conexe cu sectorul construcțiilor: fabricarea articolelor din material plastic, inclusiv geamuri și uși (creștere cu 18,5%), fabricarea construcțiilor metalice şi a produselor din metal (creștere cu 21,8%) și industria extractivă (creștere cu 13,9%). Pe lângă ramurile industriale menționate, un aport la evoluția sectorului industrial l-a avut și fabricarea preparatelor farmaceutice, sporul fiind cu 26,8% și o contribuție la creșterea industriei cu 0,3%. Totodată, la creșterea sectorului industrial au contribuit: • fabricarea de mobilă (majorare cu 9,6%; contribuția la creșterea industriei cu 0,2 p.p.) • fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase (spor cu 5,3%; contribuția la creșterea industriei cu 0,2 p.p.) • fabricarea săpunurilor, detergenților, produselor cosmetice și de parfumerie (majorare cu 77,3%; contribuția la creșterea industriei cu 0,1 p.p.). În același timp, au înregistrat diminuări industria alimentară și industria ușoară, cu circa 4,4% și 11,1% respectiv. În cazul industriei ușoare, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte a scăzut cu 8,7%, tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie – cu 21,7%, iar fabricarea produselor textile, altele decât îmbrăcămintea – cu 9,9%. Factorul de bază care a provocat aceste descreșteri a constituit diminuarea cererii externe, produsele industriei ușoare fiind exportate în proporție de 80%. De asemenea, descreșterea sectorului industrial a fost influențată de ramuri precum fabricarea sticlei și articolelor din sticlă (diminuare cu 27,7%), fabricarea de maşini şi utilaje pentru agricultură și fabricarea echipamentelor electrice (scădere cu câte 5,9%).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.