24
05 2022
120

Producția industrială în trimestrul I

Producția industrială (serie brută) a sporit  în trimestrul I din anul curent cu 3,4% comparativ cu aceiași perioadă din anul 2021, majorarea fiind generată de creșterea producției în industria extractivă (+22,0%) și în industria prelucrătoare (+4,4%), în timp ce producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a înregistrat o descreștere cu 0,6%, informează Biroul Național de Statistică (BNS).
 
Totodată, producția industrială serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate în ianuarie-martie 2022 comparativ cu ianuarie-martie 2021 s-a majorat cu 4,7%.

 

Doar în luna martie curent producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,5%, iar cea ajustată – cu 1,9%. Astfel, în această perioadă industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 74,4%, inclusiv la fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – de 8,3 ori (generând majorarea indicelui general pe total industrie cu 6,8%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – de 2,1 ori; fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 79,4%; producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 25,4%, fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahărul) – cu 23,1%.

 

Totodată, s-au înregistrat creșteri și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la industria construcțiilor metalice și a produselor din metal - cu 46,8%, ceea ce a generat majorarea indicelui general pe total industrie cu 1,3%.

 

În același timp, s-au înregistrat descreșteri ale producției industriale la fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor cu 32,5% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 13,4%, precum și la fabricarea produselor lactate – cu 1,3%.

 

Sunt înregistrate creșteri la fabricarea de mobilă – cu 37,7%; tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, încălțăminte, prepararea și vopsirea blănurilor – cu 27,9%; prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei, fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 26,5%; fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 25,4%; a hârtiei și a produselor din hârtie – cu 16,3%; a articolelor de îmbrăcăminte – cu 14,6%; producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 13,6%; fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 9,2% și la fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 7,3% (+0,2%).

 

În același timp, BNS informează că în luna martie 2022 față de martie 2021 s-au înregistrat descreșteri la alte activități ale industriei prelucrătoare, și anume la fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, care s-a redus cu 79,9%, a echipamentelor electrice – cu 52,8%, precum și a autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor – cu 48,0%.

 

S-a redus și producția în industria metalurgică – cu 37,7%, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 29,3%, repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 25,8%, producerea produselor textile – cu 19,6%, dar și fabricarea băuturilor – cu 13,5%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.