31
12 2020
702

Produsele autohtone vor deține 50% din lungimea raftului

Comercianții de produse alimentare, cu excepția celor din unitățile de comerț ambulant, vor fi obligați să achiziționeze și să asigure expunerea pe raft a produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt (produse fabricate/procesate în Moldova) în proporție de cel puțin 50% din lungimea liniară a raftului comercial. În Monitorul Oficial din 25 decembrie curent este publicată Legea nr.225 din 4 decembrie 2020  pentru modificarea unor acte normative, inclusiv Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior.
 
Astfel, furnizorul va fi obligat să asigure livrarea produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt în cantitate deplină conform contractului încheiat. Lista acestor produse se aprobă de Guvern şi se actualizează anual.

 

Totodată, termenul de plată pentru produsele alimentare contractate și livrate se stabilește în contract prin negocieri și nu poate fi mai mare de 45 de zile calendaristice de la data livrării produselor de către furnizor. În același timp, termenul de plată pentru produsele alimentare contractate și livrate a căror dată-limită de consum/dată a durabilității minimale este de până la șapte zile, constituie 7 zile calendaristice din momentul recepționării produselor de către comerciant, iar pentru cele a căror dată-limită de consum este între șapte și 30 de zile inclusiv – 30 de zile calendaristice din momentul recepționării produselor de către comerciant.

 

De asemenea, Legea nr.231/2010  a fost completată cu noțiunea cost de achiziție al produselor, care reprezintă prețul de cumpărare a produselor, inclusiv costurile suportate pentru transportarea, încărcarea și descărcarea acestora, impozitele și taxele nerecuperabile, taxele vamale și costurile suportate pentru prelucrarea, sortarea, împachetarea stocurilor de produse în vederea aducerii lor în forma și la locul utilizării după destinație.

 

Comerciantul nu poate solicita facturarea/refacturarea serviciilor și/sau încasarea de la furnizor a plăților care nu sunt incluse în costul de achiziție al produselor, cu excepția serviciilor de logistică și a acțiunilor/activităților de marketing și publicitate solicitate de către furnizor.

 

Legea mai prevede că solicitarea de către comerciant a facturării/refacturării serviciilor şi/sau încasarea de la furnizor a plăților care nu sunt incluse în costul de achiziţie al produselor alimentare, cu excepția cazurilor admise de Legea nr.231/2010, se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de UC aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 200 la 400 de UC aplicată persoanei juridice, fiind completat cu această prevedere Codul contravențional.

 

De asemenea, va fi sancționată și încălcarea de către comerciant a normelor ce țin de obligativitatea distrugerii produselor alimentare neconforme reglementărilor în domeniul alimentar, inclusiv a celor a căror valabilitate a expirat, încălcarea normelor stabilite privind cota de raft pentru fiecare categorie de produse alimentare provenite din lanțul alimentar scurt, precum și nerespectarea interdicției privind returul de produse alimentare.

 

Legea va intra în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial, (respectiv, la 25 ianuarie 2021), însă prevederile ce țin de comercializarea produselor autohtone se vor pune în aplicare începând cu 1 iulie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.