24
03 2020
346

Programul ,,Capitala Tineretului”

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune spre consultare publică proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Programului „Capitala Tineretului”. Regulamentul stabilește direcțiile prioritare de intervenție, obiectivele, procedura de organizare și desfășurare a concursului de selecție, precum și mecanismul de implementare a Programului. Astfel, programul presupune selectarea unei localităţi din Republica Moldova în cadrul căreia, pe parcursul unui an, sunt concentrate activităţile de tineret ale autorităţii publice locale, ONG-urilor naționale şi locale, organizaţiilor internaţionale, precum şi ale autorităților publice centrale. La Program poate aplica orice APL de nivelul I, precum şi municipiile clasificate ca autorități ale administrației publice locale de nivelul II, cu excepţia mun. Chișinău și autorităților publice locale care au deținut titlul ,,Capitala Tineretului” în ultimii 3 ani de la ediția pentru care este depus dosarul de aplicare. Potrivit documentului, Programul are la bază direcţii prioritare de intervenţie: implementarea politicii de tineret la nivel local, consolidarea capacităţilor APL în procesul de dezvoltare a unui model eficient de implementare a politicii de tineret, susţinerea APL în dezvoltarea parteneriatelor și consolidarea sectorului de tineret la nivel local. Obiectivele-cheie ale Programului „Capitala Tineretului” se bazează pe crearea oportunităților de petrecere a timpului liber și de promovare a modului sănătos de viață; informarea tinerilor despre posibilităţile de dezvoltare culturală, educaţională şi antreprenorială; creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor și crearea/consolidarea Consiliilor Locale ale Tinerilor; sporirea nivelului de activism civic și de implicare voluntară a tinerilor; crearea parteneriatelor regionale în domeniul politicilor de tineret; dezvoltarea infrastructurii pentru activitatea de tineret etc. Ca etapă premergătoare aplicării la concursul de selecție, primarul localităţii aplicante desemnează, printr-o dispoziție, un Coordonator local de Program, care va asigura comunicarea între autoritatea finanțatoare, APL și beneficiari atât în procesul de aplicare, cât și pe parcursul implementării proiectului, în cazul desemnării în calitate de câștigător a AAPL. Pentru a aplica la concurs, autoritatea va depune formularul de aplicare, declarația scrisă de susținere financiară din partea autorității administrației publice locale pentru implementarea acțiunilor stipulate în formularul de aplicare, acordurile de parteneriat și dispoziția prin care este desemnat Coordonatorul. În procesul de completare a formularului de aplicare, aceasta va consulta structurile reprezentative de tineret, partenerii, organizațiile necomerciale din localitatea aplicantă și alți subiecți interesați. În scopul asigurării implementării Programului au fost prevăzute cheltuieli în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2020-2022. În anul curent Capitala Tineretului este satul Sipoteni din raionul Călărași.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.