16
10 2017
1258

Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru 2018–2020, propus spre consultare

Ministerul Finanţelor propune spre consultare un nou program de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru următorii doi ani. Documentul conţine peste 30 de acţiuni ce se axează pe consolidarea capacităţii de investigare financiară, elaborarea unui sistem de stimulare și motivare a specialiștilor din domeniul managementului finanțelor publice, dezvoltarea relaţiei cu mediul academic cu scopul includerii modulelor şi programelor de instruire pentru specialiştii implicați în managementul financiar public, identificarea şi punerea în aplicare a unui Program de certificare profesională a specialiştilor în finanţe şi economie. De asemenea, măsurile propuse mai vizează crearea şi punerea în aplicare a unui sistem de evaluare a subdiviziunilor de audit intern din sectorul public, consolidarea imaginii auditorului intern din sectorul public, centralizarea subdiviziunilor de audit intern în cadrul ministerelor și clarificarea ariei de aplicabilitate, elaborarea unui model de planificare a performanțelor bazate pe riscuri. Autorităţile îşi mai propun să creeze Serviciul central de audit intern. Totodată, unul din obiectivele noului progam se va axa pe îmbunătăţirea activităţii managerului de top. Potrivit notei informative a proiectului, elaborarea documentului prezintă o necesitate pentru dezvoltarea în continuare a conceptului de control financiar public intern, ţinând cont de faptul că perioada de implementare a Programului de dezvoltare controlului financiar public intern în vigoare expiră la sfârşitul anului 2017. Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018–2020 va fi implementat în două faze: 1. crearea precondițiilor, platformelor și practicilor de implementare a controlului financiar public intern în cadrul ministerelor și unor autorități publice centrale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Primăriei mun. Chișinău, Primăriei mun. Bălți și Primăriei mun. Cahul; 2. răspândirea lecțiilor învățate și bunelor practici naționale în întreg sectorul public. Una din realizările majore ale Programului actual de dezvoltare a fost elaborarea unui Program de dezvoltare profesională continuă a auditorilor interni, module și materiale de instruire atât pentru manageri, cât și pentru auditori interni, precum și au fost desfășurate seminare de instruire și mediatizare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.