03
01 2020
1088

Programul de lucrări statistice pentru anul 2020

Datele generalizate privind rezultatele controalelor fiscale, mărfurile supuse accizelor și accizele calculate conform poziției tarifare a mărfurilor, taxa pentru patenta de întreprinzător conform genurilor de activități economice, Forma IPC18, Forma TL 13 „Darea de seamă pe taxele locale” și alte lucrări statistice vor fi elaborate de Biroul Național de Statistică în baza informației oferite de Serviciul Fiscal de Stat. În Monitorul Oficial din 31 decembrie 2019 a fost publicată Hotărârea nr. 676 din 27.12.2019 cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pe anul 2020. Programul este elaborat în scopul asigurării ministerelor, altor autorități administrative centrale, autorităților administrației publice locale, instituțiilor academice și de cercetare, organizațiilor societății civile, mass-mediei, organizațiilor internaționale, precum și a altor utilizatori cu informație statistică relevantă în domeniile economic, social și demografic. Programul este structurat în două compartimente: 1) compartimentul A – „Lucrări și cercetări statistice realizate de Biroul Național de Statistică” include 20 de subcompartimente corespunzătoare domeniilor statistice, care conțin 103 titluri de lucrări statistice ce au la bază cercetări și calcule statistice cu periodicitate lunară, trimestrială, semestrială, anuală și unică, elaborate și diseminate de BNS; 2) compartimentul B – „Lucrările executate și informațiile furnizate de ministere, alte autorități ale administrației publice centrale și alte entități Biroului Național de Statistică pentru elaborarea statisticilor oficiale” ce conține 123 de titluri de informații statistice și administrative ce urmează a fi prezentate BNS de către organele administrației publice pentru elaborarea statisticilor oficiale. Astfel, printre lucrările și cercetările statistice stabilite pentru anul 2020 se enumeră: • Conturile naționale pentru anul 2019 • Produsul intern brut pentru anul 2019 pe sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, în prețuri curente • Balanța energiei electrice pentru anul 2019 • Principalele resurse de energie în anul 2020 • Producția agricolă pe anul 2019: – Achiziționarea și utilizarea producției agricole, pe tipuri principale, în anul 2019 – Cercetarea statistică a micilor producători agricoli • Investiții în active imobilizate în anul 2019 • Lucrările de construcții executate în anul 2019 • Situații financiare ale organizațiilor necomerciale pentru anul 2019: bilanțul, situația de venituri și cheltuieli, situația modificărilor surselor de finanțare • Informația privind executarea bugetului public național în profil teritorial (separat pe tipuri de bugete) • Informația privind finanțarea sectorului de educație. Realizarea Programului se va efectua în limitele mijloacelor bugetare alocate BNS.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.