21
09 2021
158

Programul de lucrări statistice pentru anul 2022

Pentru anul 2022 se planifică realizarea a 221 de lucrări statistice, ce vor asigura autoritățile publice, instituțiile academice și de cercetare, societatea civilă, mass-media, organizațiile internaționale, precum și alți utilizatori cu informație statistică relevantă și comparabilă la nivel internațional în domeniul economic, social, demografic și de mediu. Proiectul programului este propus pentru consultări publice de către Biroul Național de Statistică și poate fi examinat până la 30 septembrie curent.
 
Lista lucrărilor și cercetărilor care urmează a fi realizate de BNS pe parcursul anului viitor include 102 titluri de lucrări statistice, care vor avea la bază calcule statistice cu periodicitate lunară, trimestrială, semestrială, anuală și unică. Lucrările țin de elaborarea indicatorilor macroeconomici, statistica industriei și energeticii, agriculturii, a transporturilor, tehnologiei informației, comerțului exterior cu mărfuri și servicii, antreprenoriat, situații financiare etc.
 
Totodată, alte 119 lucrări vor fi executate și furnizate de alte autorități și instituții publice în adresa BNS.
 
Pentru Ministerul Finanțelor sunt planificate 10 lucrări statistice ce țin de: executarea BPN, executarea bugetului de stat și bugetelor locale, date privind mijloacele fixe, uzura acestora și amortizarea activelor nemateriale ale autorităților publice centrale, informația pentru Standardul special de diseminare a datelor (SDDS), cea privind executarea cheltuielilor pentru protecția socială a populației etc.
 
Și Serviciul Fiscal de Stat va transmite BNS 10 lucrări statistice, printre care:
  • Forma IPC21
  • Informația vizând rezultatele controalelor fiscale (forma nr.4-SF) date agregate și date individuale
  • Informația privind mărfurile supuse accizelor și accizele calculate conform poziției tarifare a mărfurilor, date generalizate
  • Forma VEN12 „Declarația cu privire la impozitul pe venit” (rândurile 010, 0101, 0102)
  • Forma SIMM20 „Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii” (rândurile 1, 6, col.2)
  • Forma TVA12 Declarația privind TVA” (boxele 1, 2, 3, 6, 10 col.10)
  • Formularul UNIF18 ”Darea de seamă unificată (Declarația) (codul 010, 0101, 0102).
 
În același timp, pentru Serviciul Vamal programul prevede elaborarea și prezentarea informațiilor privind exporturile și importurile de mărfuri realizate de persoanele juridice și fizice, precum și date privind valoarea acestora cu evidențierea plăților privind taxele vamale.
 
Realizarea lucrărilor statistice se va efectua în limitele mijloacelor bugetare alocate în acest sens BNS, dar și autorităților vizate în program.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.