04
08 2020
653

Programul lucrărilor statistice pentru anul 2021

Biroul Național de Statistică a elaborat și propune spre consultare publică proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pentru anul 2021, care reprezintă instrumentul de bază prin care autoritatea centrală în domeniul statisticii oficiale realizează producerea informației oficiale în vederea asigurării utilizatorilor cu informaţiile necesare.
 
Programul cuprinde lista lucrărilor și cercetărilor statistice care vor fi realizate de BNS, precum și lucrările executate și informațiile furnizate de alte autorități și instituții publice în adresa Biroului, cu indicarea nivelului de dezagregare, sfera de cuprindere, periodicitatea și termenul de diseminare a informației.

 

Astfel, pentru anul viitor se preconizează efectuarea a 105 lucrări și cercetări statistice, printre care:

 • conturile naționale pentru anul 2020
 • produsul intern brut pentru anul 2020 pe sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, în prețuri curente
 • indicatorii principali în energetică pentru anul 2020
 • recoltarea roadei culturilor agricole de pe toată suprafața însămânțată
 • lucrările de construcții executate în anul 2020
 • formarea profesională a salariaților în anul 2020
 • situația privind informatizarea și conexiunea la Internet în anul 2020
 • capacitatea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 2020 etc.

 

În același timp, în Program sunt incluse și 115 de lucrări executate și informații produse de ministere și alte entități și furnizate BNS pentru elaborarea statisticilor oficiale.

 

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat va prezenta următoarele informații :

 • Informația vizând rezultatele controalelor fiscale (forma nr.4-SF)
 • Informația vizând mărfurile supuse accizelor și accizele calculate conform poziției tarifare a mărfurilor, date generalizate, și anume: volumul în expresie naturală, valoarea fără TVA și accize și suma accizelor calculate
 • Forma VEN 12 „Declarația cu privire la impozitul pe venit” (rândurile 010, 0101, 0102)
 • Forma IVAO 15 „Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională” (rîndurile1, 2, 9, 10, 11, col.2)
 • Forma TVA 12 „Declarația privind TVA” (boxele 1, 3, 5, 6, 10, 11 cod 10)
 • Taxa pentru patenta de întreprinzător conform genurilor de activități economice, prevăzute în anexa la Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător
 • Forma TL 13 „Darea de seamă pe taxele locale”
 • Forma UNIF 014 „Declarație (dare de seamă fiscală unificată)” (cod 010, 0101, 0102)
 • Forma IPC18 „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală  și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”.

 

La rândul său, Serviciul Vamal va prezenta BNS informații statistice privind exporturile și importurile de mărfuri realizate de persoanele juridice și persoanele fizice și date ce țin de valoarea importurilor de mărfuri cu evidențierea (pentru fiecare valoare de marfă importată în parte) a plăților privind TVA, accizele, taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, taxa specială.

 

Realizarea Programului de lucrări statistice în anul 2021 va fi efectuată în limitele mijloacelor bugetare alocate autorității, pentru anul viitor fiind preconizate 98 580,9 mii lei, aceasta, însă, nu include costurile de producere a informației de către alți producători de statistici oficiale.

 

Documentul poate fi consultat până la 14 august curent.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.