25
01 2021
487

Programul-pilot de creare a Centrelor unificate de prestare a serviciilor

Guvernul urmează să lanseze realizarea unui Program-pilot ce prevede crearea în cadrul unor misiuni diplomatice, oficii consulare și autorități ale administrației publice locale (APL) de nivel întâi a Centrelor unificate de prestare a serviciilor (Program-pilot CUPS).
 
CUPS vor fi puncte unice de acces de depunere a cererilor de prestare a serviciilor publice și de recepționare a rezultatului prestării, instituite ca subdiviziuni interne ce intra în contact cu beneficiarii serviciilor publice (front office) la nivelul autorităților APL de nivelul I (primarii) sau al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale RM, pentru serviciile publice prestate de autoritățile administrației publice centrale.

 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la pilotarea Centrelor unificate de prestare a serviciilor (CUPS) este elaborat de Cancelaria de Stat cu suportul IP „Agenția de Guvernare Electronica” (AGE) și a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat. Autorii afirmă că documentul este promovat pentru exercitarea atribuției Guvernului de modernizare a serviciilor publice.

 

Scopul proiectului consta în instituirea CUPS si demararea procesului de pilotare a acestora (până la 1 ianuarie 2023), care va include, la prima etapa, o serie de servicii publice prestate de către IP „Agenția Servicii Publice” (ASP) si Casa Naționala de Asigurări Sociale (CNAS). De asemenea, pilotarea se va implementa la nivelul administrației publice centrale, prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare selectate (Ministerul Afacerilor Externe si Integrării Europene) si la nivelul APL, prin intermediul primăriilor selectate1. Ulterior procesului de pilotare, în funcție de experiența acumulată, se va putea asigura implementarea CUPS-urilor la nivel național.

 

Proiectul propune și o noua abordare în ceea ce privește prestarea unui serviciu public, reglementând posibilitatea unor primarii, misiuni diplomatice si oficii consulare de a acționa ca interfața pentru ASP si CNAS. Totuși, serviciile propriu-zise se vor presta în continuare de către autoritățile publice prestatoare, care dețin competentele de soluționare a cererilor depuse de către beneficiari.

 

Realizarea sarcinilor prevăzute în proiect va asigura sporirea accesului beneficiarilor la serviciile publice prin diversificarea opțiunilor de accesare a acestora. Totodată, va fi asigurată incluziunea socială, în special a persoanelor cu dizabilități și a păturilor vulnerabile, apropierea Guvernului de cetățeni și sporirea încrederii lor în modernizarea serviciilor publice. În opinia experților, CUPS vor crea premise pentru o colaborare interinstituționala intre diferiți prestatori de servicii publice și alte APC și APL.

 

Prin intermediul CUPS vor putea fi solicitate 13 documente (duplicate, certificate, extrase, avize etc.) eliberate de ASP și 11 – de CNAS.

Pilotarea va implica costuri în sumă de circa 20 mil. lei necesare pentru asigurarea dotării cu echipament, reparația încăperilor aferente CUPS-urilor, dezvoltarea sistemului informațional, instruirea personalului etc., care vor fi acoperite din contul mijloacelor Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”.

Costurile curente anuale de funcționare a CUPS-urilor (salarizarea operatorilor, întreținerea curenta a spațiului si echipamentului tehnic), cere conform estimărilor constituie circa 1,7 mil. lei, vor fi acoperite din contul si limita bugetelor misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare ale RM peste hotare și a autorităților APL de nivel I implicate în proiect.

____________________________________

CUPS se propune a fi create în Ambasada RM în Regatul Unit al Marii Britanii Irlandei de Nord și Consulatele Generale la Frankfurt, Milano, Padova, Istanbul.

În lista autorităților APL de nivelul I în care se vor pilota Centrele sunt incluse 17 comune și sate: Albota de Sus (Taraclia); Bilicenii Vechi (Sângerei); Chiperceni (Orhei); Colibași (Cahul); Corjeuți (Briceni); Holercani (Dubăsari); Pelinia, (Drochia); Limbenii Noi (Glodeni); Lozova (Strășeni); Mereni (Anenii Noi); Parcova (Edineț); Pănășești (Strășeni); Pepeni (Sângerei); Peresecina (Orhei); Pârjolteni (Călărași); Sculeni (Ungheni); Taxobeni (Fălești).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.