18
11 2016
1107

Proiect ce conține explicații despre acordarea scutirilor pentru unele persoane fizice, elaborat de IFPS

Un proiect de lege ce prezintă explicații suplimentare cu privire la modul de acordare a scutirilor pentru persoanele fizice străine care obțin, pe parcursul perioadei fiscale, statut de rezident în scopuri fiscale a fost elaborat Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Proiectul stabilește și modul de calculare și declarare a impozitului pe venit în dările de seamă fiscale în situațiile în care persoanei fizice, conform instanței de judecată, i se achită plățile salariale pentru perioada în care acesta a fost eliberat nelegitim din serviciu. Una din prevederile proiectului se referă la faptul că, în cazul în care angajatul, pe parcursul anului fiscal obține dreptul la scutiri, ca urmare a obținerii statutului de rezident în scopuri fiscale, acesta prezintă angajatorului o cerere. În cazul dat angajatorul nu va efectua recalculul impozitului pe venit angajatului de la începutul anului. Angajatul poate să utilizeze toată scutirea anuală la impozitul pe venit prin prezentarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. În proiect se conţin explicații aferente statutului de persoană întreținută. Cu toate că în Codul fiscal se stabilesc expres condițiile în care persoana se consideră întreținută din partea contribuabililor mai parvin întrebări ce țin de concretizarea vârstei persoanei întreținute. “Astfel, prin completarea la punctul menționat ne propunem de a face o claritate pentru contribuabili la acest subiect”, afirmă autorii proiectului. Pentru o administrare eficientă a impozitului determinat din venitul persoanelor fizice nerezidente, darea de seamă fiscală forma IRV14 se completează cu patru coduri a surselor de venit noi. Acestea sunt:
  • codul sursei PL s) „Venituri scutite de la reținerea prealabilă a impozitului pe venit conform art. 90 din Codul fiscal”,
  • codul sursei DOB b) „Plata sub formă de dobânzi efectuată în folosul nerezidentului”,
  • codul sursei de plată respectiv ROY b) „Plata sub formă de royalty efectuată în folosul nerezidentului”
  • codul sursei de plată PLT „Alte plăți efectuate în folosul nerezidentului prevăzute de art.71 din Codul fiscal”.
Autorii consideră că aprobarea proiectului dat va contribui la creșterea gradului de conformare a contribuabililor ca rezultat al certitudinii în procesele administrate de Serviciul Fiscal de Stat. Proiectul îl puteţi vedea aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.