07
09 2018
989

Proiect de modificare a Codului fiscal: mass-media

Mass-media care dispun de personalitate juridică și sunt înregistrate în modul prevăzut, vor fi scutite de impozitul pe venit obținut din desfășurarea nemijlocită a activității conform licenței de emisie și/sau de creare de opere audiovizuale destinate formării serviciilor de programe și/sau de editare și difuzare a publicațiilor periodice și/sau de difuzare a informațiilor prin oricare mijloc de comunicație”. Proiectul de modificare şi completare a prevederilor Codului fiscal este înregistrat în Parlamentul RM şi vine cu precizarea noţiunii de mass-media – mijloace de informare publică, tipărite sau difuzate în format electronic, inclusiv on-line, care dispun de personalitate juridică (publicațiile periodice, agențiile de presă, publicațiile on-line, audiovizualul), înregistrate în modul prevăzut de lege. Iniţiativa prevede un şir de facilităţi pentru entităţile ce activează pe piaţa media, menite să stimuleze dezvoltarea presei şi efectuarea investiţiilor în acest domeniu. Astfel, autorii proiectului consideră oportună includerea în CF a prevederii ca la reţinerea finală a impozitului pe venit din activitatea mass-media dividendele să fie impozitate cu 18%, pe când profitul reinvestit să fie scutit de plata impozitului. Totodată, se propune completarea Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale CF cu prevederi ce vor acorda facilităţi angajaţilor din domeniul presei. Astfel, aceştia se va considera venit impozabil venitul lunar (stabilit prin contractul individual de muncă) a cărui mărime nu depășește un salariu mediu lunar pe economie prognozat pe anul respectiv. Totodată, pentru a beneficia de aceste facilităţi, va fi necesar ca atât angajatorul cât şi angajatul să întrunească cumulativ următoarele condiții: a) entitatea va achita integral, la momentul acordării facilității, obligațiile fiscale și va efectua alte plăți la bugetul public național, iar pe parcursul întregii perioade de beneficiere de facilități, întârzierea achitării integrale la bugetul public național a obligațiilor fiscale și a efectuării altor plăți declarate, precum și calculate în urma controlului fiscal, nu va depăși 30 de zile calendaristice; b) ponderea venitului persoanei juridice pentru anul precedent din desfășurarea nemijlocită a activității conform licenței de emisie și/sau de creare de opere audiovizuale destinate formării serviciilor de programe și/sau de editare și difuzare a publicațiilor periodice și/sau de difuzare a informațiilor agențiilor de presă, constituie mai mult de 50% din venitul din vânzări. Această condiție nu se va aplica agenților economici nou-creați; c) posturile salariaților vor corespunde ocupațiilor menționate la anexa nr.9 la proiect; d) angajatul nu va transmite soției (soțului) scutirea personală prevăzută la art.34 din Codul fiscal. Este propus ca limita venitului impozabil să se aplice pentru salariul calculat aferent fiecărei luni. Impozitul pe venit se va determină la momentul achitării prin metoda cumulativă, cu aplicarea cotelor stabilite la art.15 lit.a) din Codul fiscal. Dacă într-o lună se va achita venitul pentru câteva perioade, limita venitului impozabil se va aplica pentru venitul calculat aferent fiecărei luni în parte. Venitul lunar ce va depăși un salariu mediu lunar pe economie prognozat pe anul respectiv se va considera venit neimpozabil. Înlesnirea fiscală inclusă în proiect se va acorda la veniturile salariale obținute la locul de muncă în baza unui contract individual de muncă. Impozitul pe venit stabilit prin aceste prevederi vor scuti beneficiarul veniturilor de la includerea lor în componența venitului brut. Conform proiectului, facilitatea data va fi aplicată pentru perioada fiscală 2019-2025 inclusiv. Proiectul conţine listele activităţilor şi ocupaţiilor, pentru care, în cazul aprobării initiaţivei, vor fi aplicate prevederile descrise.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.