28
03 2018
982

Proiecte finanțate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM

Pentru realizarea a 18 proiecte investiţionale, din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM vor fi alocate circa 27 mil. lei. Proiectele au fost desemnate câştigătoare dintr-un număr de 81 de cereri de finanţare depuse în cadrul concursului, care a fost desfăşurat în perioada 09 februarie - 02 martie 2018. Proiectele acceptate vizează următoarele instituţii medico-sanitare publice: SR Florești, OMF Clococenii Vechi, SR Soroca, CS Chiperceni, SR Nisporeni, Institutul Oncologic, SR Edineț, OS Ciobanca, CS Durlești, CS Țînțăreni, OMF Pîrlița, Spitalul Clinic Republican, CS Antonești, OMF Carahasani, OMF Negureni, SR Orhei, SR Cahul, OMF Hănăseni. Din numărul proiectelor acceptate spre finanţare, 11 prevăd efectuarea lucrărilor de reparaţie, patru – lucrări de construcție, două – dotarea cu utilaj medical, iar un proiect prevede atât realizarea lucrărilor de reparaţie, cât şi utilarea instituţiei cu dispozitive medicale. Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor investiţionale a luat în considerare următoarele criterii de selectare: • corespunderea investiţiei cu direcţiile prioritare stabilite de către Consiliul coordonator pentru elaborarea şi implementarea mecanismelor de planificare a mijloacelor din fondul de dezvoltare al CNAM • costurile şi beneficiile investiţiei propuse • calitatea şi coerenţa proiectului, investiţiile din partea cofinanţatorilor. Totodată, au fost luate în considerare şi stadiul de execuţie al proiectului, teritoriul de realizare a investiţiei, numărul locurilor de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului investiţional, relevanţa şi actualitatea investiţiei pentru instituţie. Prioritate în procesul selectării au avut proiectele orientate spre fortificarea asistenţei medicale spitaliceşti, a asistenței medicale primare, precum și fortificarea și dotarea capacităților naționale pentru prevenirea și depistarea precoce a maladiilor oncologice prin susținerea mecanismelor și instrumentelor de aducere a serviciilor de profilaxie și depistare precoce aproape de pacient, inclusiv în sectorul rural.

via | cnam.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.