07
06 2019
896

Proiectele inițiale de acte normative cu impact asupra bugetului vor fi consultate cu MF

Până la înregistrarea proiectului de act normativ de către Cancelaria de Stat, varianta iniţială a acestuia, în cazul proiectelor care conţin reglementări cu impact asupra bugetului public naţional sau a unor componente din cadrul bugetului, se consultă cu Ministerul Finanțelor. Cancelaria de Stat propune spre consultare un proiect de hotărâre a Executivului ce prevede modificări în unele acte normative. Documentul are drept scop asigurarea cadrului normativ pentru implementarea Hotărârii Guvernului nr.23/2019 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative”, care urmează să intre în vigoare la 19 iulie 2019. Aceasta prevede analiza impactului drept instrument unificat de analiză și argumentare a proiectelor de acte normative de 3 categorii: reglementarea mediului de afaceri, acte care conțin norme cu impact asupra bugetului și care stabilesc reforme/ restructurări instituționale. Astfel, în cazul proiectelor care prevăd reorganizări şi reforme structurale sau instituţionale ale autorităţilor ori ale instituţiilor publice, până la înregistrarea proiectului, se consultă cu Centrul pentru Implementarea Reformelor, iar în cazul proiectelor de acte care conțin norme de reglementare a activității de întreprinzător – cu Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător. Totodată, autorii propun și un regulament al Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, care stabilește procedura de organizare şi funcționare a Grupului, modalitatea de selectare și desemnare a membrilor acestuia, precum și atribuțiile, drepturile şi obligațiile lor. Astfel, funcția de președinte al grupului va fi deținută de Secretarul general al Guvernului. În componența Grupului vor mai fi incluși reprezentanți ai Confederației Naționale a Patronatului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor, care va avea doi reprezentanți (câte unul din domeniul fiscal și vamal). Totodată, în Grup se vor regăsi și 10 reprezentanți ai mediului de afaceri, repartizați pe segmente care corespund cu cele mai relevante domenii de activitate economică din țară: transport, tehnologia informației, comunicații electronice și audiovizual, comerț și prestări servicii, agricultură, industria alimentară, industrie ușoară, construcții și materiale de construcții, producere industrială, energetică și salubritate. Identificarea potențialilor membri din partea mediului de afaceri se face prin anunț public de către Cancelaria de Stat. Potrivit proiectului regulamentului, Grupul de lucru va examina şi expertiza proiectele de acte normative privind reglementarea de stat a activităţii de întreprinzător, va înainta propuneri de modificare a actelor normative în vigoare și va formula recomandări pentru autorităţile administraţiei publice abilitate cu funcţii de reglementare a activităţii de întreprinzător. De asemenea, Grupul de lucru va examina propunerile şi adresările întreprinzătorilor şi structurilor asociative ale acestora privind problemele ce ţin de reglementarea de stat a activităţii de întreprinzător.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.