19
11 2020
472

Proiectul bugetului Consiliului de supraveghere publică a auditului pentru anul 2021

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică proiectul  hotărârii de Guvern privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2021. Acesta prevede la venituri  suma  de 1724,3 mii lei și la cheltuieli  – 2366,3 mii lei, cu un deficit în sumă de 642,0 mii lei, care se va acoperi din contul soldului de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2021.
 
 
Potrivit proiectului, veniturile care reprezintă plăţile şi cotizaţiile efectuate de auditori, de entităţile de audit și de stagiarii în audit vor constitui 1524,3 mii lei. Totodată, alocațiile care vor fi primite de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Finanțelor reprezintă suma de 200,0 mii lei.

 

În același timp, cheltuielile vor include: cheltuieli de personal, privind serviciile de locaţiune, de birotică și privind securitatea muncii, pentru procurarea mijloacelor fixe, privind serviciile de  Internet și pentru  întreținerea paginii web a Consiliului, cheltuieli aferente întreținerii programului informațional „E-Lex”, a programului informațional „Soft-Contabil”, formării profesionale, pentru deplasările în interes de serviciu, pentru servicii și asistență juridică și cheltuieli aferente organizării examenului pentru obținerea calificării profesionale de auditor.

 

Pentru anul curent veniturile și cheltuielile entității au fost aprobate în sumă de 2326,8 mii lei.  

 

Consiliul este o instituţie publică autonomă, cu statut de persoană juridică responsabilă pentru supravegherea publică a auditului, dispune de un buget autonom, de conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor de autogestiune.

 

Documentul poate fi consultat până la 25 noiembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.