08
07 2020
1074

Proiectul completărilor la Codul muncii, pe ordinea de zi a Parlamentului

Programe flexibile de muncă vor putea fi stabilite de angajator de comun acord cu salariatul și la solicitarea angajatului, dacă această posibilitate va fi prevăzută în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, sau în regulamentul intern al unităţii, ori în alt act normativ la nivel de unitate.
 
Această normă poate fi introdusă în Codul muncii (CM) prin completarea acestuia cu art. 1001 ce va reglementa programul flexibil de muncă și este parte componentă a unui proiect de lege elaborat de Guvern și propus pentru aprobare Parlamentului.

 

În condițiile susținerii inițiativei, programele flexibile de muncă vor presupune un mod diferit de organizare a timpului de muncă față de regimul stabilit în cadrul unității. Cu toate acestea, programul flexibil va presupune monitorizarea de către angajator a timpului zilnic de muncă al salariatului.

 

Conform proiectului, condițiile de activitate în acest regim vor fi stabilite în contractul individual de muncă, iar durata zilnică a timpului de muncă va putea fi împărțită în două perioade: o perioadă fixă, în care salariatul se află la locul de muncă, și o perioadă variabilă, în care salariatul își alege orele de sosire și de plecare.

 

O altă completare la CM prevede că, la unitățile cu un flux continuu și la unele lucrări cu regim de muncă neîntrerupt care nu permit reducerea duratei zilei de muncă (schimbului) din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare, ora de muncă care nu poate fi redusă să fie consideră muncă suplimentară. În acest context, se va admite ca în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă să fie prevăzută posibilitatea de a compensa orele de muncă suplimentară cu ore libere, cu acordul scris al părților. Orele libere vor putea fi acordate în decurs de până la 30 de zile de la prestarea muncii suplimentare.

 

În scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, se propune de a acorda conducătorul unității, după consultarea reprezentanților salariaților, dreptul să transfere zilele de repaus (de lucru) în alte zile. Pentru autoritățile și instituțiile publice, dreptul de a transfera unele zile de repaus (de lucru) în alte zile va fi oferit Guvernului.

 

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.