15
11 2018
705

Proiectul de Îmbunătăţire a Reformei Managementului Finanţelor Publice, încheiat

Principalele provocări şi realizări ale Proiectului de Asistenţă Tehnică pentru Îmbunătăţirea Reformei Managementului Finanţelor Publice în Republica Moldova, de care a beneficiat Ministerul Finanţelor, au fost punctate la evenimentul de închidere a proiectului. Conform informației oferite de Ministerul Finanțelor, pe parcursul implementării proiectului au fost aduse îmbunătăţiri efective reglementărilor, sistemelor şi proceselor în administrarea şi gestionarea bugetar-fiscală, în transparenţa bugetară şi accesul public la informaţii, gestionarea investiţiilor publice, dezvoltarea eficienta a datoriei de stat si dezvoltarea pietei interne a valorilor mobiliare de stat, evidenţa contabilă a autorităţilor publice şi evaluarea riscurilor bugetar-fiscale. Octavian Armaşu, ministrul Finanţelor, și Ion Chicu, secretarul general de stat, au mulţumit echipei de experţi pentru asistenţa și suportul acordat în procesul bugetar, gestionarea datoriei publice si alte domenii importante din competența Ministerului Finanțelor, asigurând că recomandările rapoartelor de evaluare, praticile și experiențele avansate preluate pe parcursul proiectului au fost și vor fi aplicate în contextul implementării Strategiei managementului finanțelor publice. La rândul său, șeful Secției operațiuni din cadrul Delegației UE, Marco Gemmer, a menționat că, în pofida situaţiilor dificile, proiectul s-a încheiat cu un succes remarcabil, realizându-se mai mult de 75% din obiectivele propuse. Totodată, Marco Gemmer a mulţumit beneficiarilor din cadrul ministerului şi ministrului Finanţelor pentru implicarea activă în cadrul proiectului. Notă: Proiectul de Asistenţă Tehnică pentru Îmbunătăţirea Reformei Managementului Finanţelor Publice în Republica Moldova a fost lansat în noiembrie 2016, beneficiar principal fiind Ministerul Finanţelor, dar si Curtea de Conturi. Proiectul de asistență tehnică a fost implementat pe durata a trei ani, iar valoarea acestuia a constituit 3,3 mil. Euro. Proiectul a fost implementat de experţi străini din Grecia, Armenia, Belgia, Marea Britanie, etc., cu suportul financiar al UE şi Consorţiul condus de BDO LLP, şi a avut drept scop consolidarea capacităţii Ministerului Finanţelor din Moldova de a-și îndeplini rolul de autoritate financiară centrală și de a îmbunătăți sistemele managementului finanțelor publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.