15
06 2020
1093

Proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale, votat în lectură finală

Termenul de înregistrare a organizațiilor necomerciale va fi redus de la 30 la 15 zile, iar înregistrarea acestora va fi efectuată de către Agenţia Servicii Publice.

Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale. Astfel, cadrul juridic al ONC va fi reglementat deun nou act, Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești urmând a fi abrogată.

Potrivit proiectului, pentru înregistrarea ONC, a modificărilor şi completărilor la statutul acesteia nu se va percepe taxă.

Proprietatea organizației se formează din orice surse neinterzise de lege, inclusiv cotizații de membru, donații, granturi și moștenire, venituri din activitatea economică, precum și fonduri publice, inclusiv mijloacele financiare obținute în urma desemnării procentuale.

În cazul în care organizația se lichidează benevol, după stingerea creanțelor bunurile ei se transferă unei alte ONC cu scopuri similare.

Noua lege reglementează și activitatea de utilitate publică pe care o poate desfășura organizația (în interes general sau al unor colectivități locale) și care contribuie la dezvoltarea și susținerea educației și instruirii, ocrotirii sănătății, protecției sociale a persoanelor cu dizabilități, creării noilor locuri de muncă, protejării mediului etc.
Pentru a obține statutul de utilitate publică, ONC trebuie să activeze cel puțin un an până la depunerea cererii de acordare a statutului, să dețină un consiliul format din cel puțin 3 persoane care nu sunt angajați ai organizației, să nu susțină activitatea unui partid politic, să nu aibă datorii la buget și să publice raportul anual de activitate.

Statutul de utilitate publică le va permite organizațiilor necomerciale să beneficieze de suport din partea autorităților publice centrale și locale, inclusiv prin contractarea de achiziții publice, plasarea comenzilor sociale, acordarea facilităților fiscale și închirierea, în condiții preferențiale, a spațiilor sau darea lor în folosință gratuită.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.