30
11 2020
2017

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021

Bugetul de stat pentru anul 2021 se aprobă la venituri în sumă de 41415400,0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 55399600,0 mii de lei, cu un deficit în sumă de 13984200,0 mii lei.
 
 
Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul  2021 a fost  propus astăzi, 30 noiembrie, pentru consultări publice de către Ministerul finanțelor. Documentul prevede aprobarea alocaţiilor pentru scopuri specifice în bugetele unor autorităţi/instituţii bugetare, care pot constitui:
  • pentru fondul rutier – în sumă de 1532059,8 mii de lei
  • Programul de reparaţie a drumurilor publice naţionale, locale, comunale şi a străzilor – în sumă de 900000,0 mii de lei
  • Fondul naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 220000,0 mii de lei
  • Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural – în sumă de 1100000,0 mii de lei etc.

 

Totodată, este propusă aprobarea alocațiilor  din bugetul de stat pentru subvenționarea dobânzilor, conform Legii nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, în sumă de 30000,0 mii de lei; pentru subvenționarea locurilor de muncă – 200000,0 mii de lei.

 

Circa 9757694,3 mii lei vor fi destinate transferurilor în BASS, 5835039,6 mii lei în FAOAM, 13845687,8 mii lei – bugetelor locale. Proiectul prevede că Fondul de susținere financiară a UAT va fi suplimentat cu cota-parte de 10% din impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător încasat în anul 2019, iar pentru acoperă integral costurile de implementare a Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar din bugetul de stat se vor aloca transferuri în sumă de 241020,5 mii. lei.

 

La nivelul anului curent (70 mil. lei) sunt preconizate și mijloacele financiare pentru implementarea Programului de stat „Prima casă”.

 

Conform proiectului, la situaţia din 31 decembrie 2021, datoria de stat internă nu va depăşi 36350,6 mil. lei, datoria de stat externă – 48504,6 mil. lei (echivalentul a 2668,0 mil. dolari SUA). Soldul garanţiilor de stat externe va constitui zero lei, iar soldul garanţiilor de stat interne nu va depăşi 2000,0 mil. lei.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.