13
07 2018
1037

Proiectul modificărilor şi completărilor Codului fiscal

Ministerul Finanţelor propune spre consultări publice proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, având drept scop aducerea în concordanță a normelor existențe cu cele nou intrate în vigoare, precum și modificarea unor norme în vederea excluderii deficiențelor și problemelor în aplicarea acestora. Publicaţia Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” începe publicarea acestui proiect, pentru a oferi posibilitatea expunerii asupra modificărilor propuse tuturor persoanelor interesate. Astfel, proiectul propune completarea art.129 pct.6) din Codul fiscal, prin includerea în conținutul obligației fiscale a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilite în cotă procentuală, precum și a pct.11) prin reglementarea faptului că controlul fiscal se efectuează pentru verificarea corectitudinii respectării obligațiilor prevăzute și de alte acte normative. Este de menționat că, prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.295 din 21.12.2017, în atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat a fost inclusă efectuarea controlului asupra calculării corecte şi a virării în termen a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la calcularea acestora. Ca urmare, propunerea dată are ca scop armonizarea cadrului legal (Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002 și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281 din 15.12.2017) cu prevederile Codului fiscal în partea ce ține de aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea modului de calculare și achitare, neachitarea sau achitarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, stabilite în cotă procentuală. Totodată, Serviciului Fiscal de Stat îi este atribuită competența de verificare și efectuare a controlului în diferite domenii prin acte normative speciale, cum este Legea cu privire la tichetele de masă nr.166 din 21.09.2017 (art.7 alin.(1)), Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001 (pct.75), Regulamentul privind subvenționarea locurilor de muncă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1145 din 20 decembrie 2017 (pct.32). Conform notei informative la proiect, acestea sunt considerentele din care apare necesitatea completării art.129 pct.11) din Codul fiscal. Propunerile asupra proiectului dat pot fi înaintate până la 27 iulie 2018. Va continua.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.