25
07 2019
792

Proiectul politicii bugetar-fiscale, propus spre consultare

Proiectul ce prevede implementarea unor măsuri fiscale ce au ca scop asigurarea sustenabilității fiscale a fost propus spre consultare de Ministerul Finanțelor. Documentul vizează mai multe modificări în Codul fiscal. Astfel, se propune eliminarea scutirii personale a persoanelor fizice cu venituri mai mari de 360 mii lei anual. În acest sens, în nota informativă se menționează că se propune modificarea condiției de utilizare a scutirii personale de 24 mii lei pentru a readuce elemente de progresivitate în impozitarea persoanelor fizice, astfel ca persoanele cu venituri mai mari să ofere o contribuție mai mare în buget. În acest mod, se impune condiția pentru ca scutirea personală să poată fi utilizată de către persoanele fizice care au venituri mai mici de 360 mii lei anual. Persoana care are venituri mai mari de 30 de mii de lei lunar va achita un impozit suplimentar de 240 de lei. În notă se mai menționează că, în anul 2018 ,numărul de persoane care au venituri mai mari de 360 de mii de lei a constituit 4891 persoane, iar impactul estimat asupra bugetului va constitui 14 mil. lei venituri suplimentare. Totodată, potrivit proiectului, subiecții impozabili – persoane juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător – în urma realizării veniturilor din procurarea și vânzarea activelor de capital urmează a fi impozitați în modul general stabilit. Măsura are drept scop simplificarea administrării fiscale, creșterea gradului de conformare și eliminarea ambiguității tratamentului fiscal al acestor tranzacții. În același timp, se propune extinderea mărimii bazei impozabile din urma câștigurilor realizate din creșterea de capital. Respectiv, proiectul are ca scop majorarea de la 20% la 50% a sumei creșterii de capital din suma excedentară a creșterii de capital. Impactul estimat al acestei măsuri pentru anul 2020 constituie 127 mil. lei venituri suplimentare. Totodată, după cum a fost anunțat anterior, se prevede anularea cotei reduse a TVA în mărime de 10% și, respectiv, aplicarea cotei-standard a TVA în mărime de 20% pentru livrările efectuate de către agenții economici ce activează în sectorul HoReCa. În acest context, în nota informativă se menționează că, în primele 5 luni ale anului 2019, comparativ cu perioada similară a anului precedent, achitările de TVA de la 782 agenți economici din acest sector a scăzut cu 22 mil. lei. Se propun modificări și la partea ce ține de lichidarea agentului economic. Astfel, în cazul lichidării acestuia beneficiarii proprietăţii distribuite vor fi trataţi astfel ca şi cum ei au schimbat cotele lor de participaţie în capitalul agentului economic lichidat pe o sumă egală cu valoarea de piaţă a proprietăţii obţinute. Totodată, se preconizează ca, prin derogare de la art.101 alin.(7) din CF, persoanele fizice care, urmare a tranzacțiilor comerciale introduc prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale mărfuri a căror valoare depăşeşte suma de 200 euro în total pe expediere şi nu au caracter comercial, achită TVA în funcţie de valoarea impozabilă a mărfurilor. Mărfurile care nu au caracter comercial înseamnă mărfurile care, cumulativ, prezintă un caracter ocazional, sunt destinate exclusiv uzului personal al destinatarului sau familiei sale, care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie. Persoanele fizice care introduc prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale mărfuri care nu îndeplinesc cumulativ condițiile pentru mărfurile care nu au caracter comercial prevăzute la alin.(71) și valoarea acestora depăşeşte sau nu depășește suma de 200 euro în total pe expediere, achită TVA în funcţie de valoarea impozabilă a mărfurilor. Actualmente, plafonul respectiv constituie 300 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim. Prin prisma modificărilor respective se urmărește ajustarea graduală la practicile UE, unde plafonul valoric aplicat actualmente asupra trimiterilor respective constituie 22 euro. Impactul estimat asupra bugetului va constitui 170 mil. lei. Modificări se propun și la art.2266, ce se referă la metodele indirecte de estimare. Astfel, venitul impozabil estimat de Serviciul Fiscal de Stat în cadrul controalelor fiscale, indiferent pentru care perioade, nu se va diminua cu 500 mii lei. Venitul impozabil estimat se va diminua cu suma luată ca împrumut de către contribuabilul supus controlului doar în cazul în care contribuabilul va prezenta probe care justifică că din sursa de venit a sumei împrumutate au fost achitate obligațiile fiscale corespunzătoare la bugetul public național și/sau suma împrumutată este din contul mijloacelor bănești declarate conform art. 2267 alin.(1) sau (7) din Codul fiscal. Este important de menționat că SFS aplică metode indirecte de estimare a veniturilor impozabile doar cetățenilor Republicii Moldova ale căror venituri impozabile estimate și venituri impozabile obținute și/sau declarate de persoana fizică indică o diferență mai mare de 300 mii lei. În momentul de față, în cazul în care venitul estimat prin metode și surse indirecte depășește suma declarată cu mai puțin de 500 mii lei, acesta este scutit de obligații fiscale, se spune în notă. Proiectul mai conține modificări la Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală, Legea privind plata pentru poluarea mediului și Legea cu privire la tichetele de masă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.