25
11 2016
1729

Proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale-2017: Prevederile cu privire la TVA

Proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale, aporbat de Guvern și care urmează a fi discutat în Parlament, conține o serie de modificări la capitolul Taxa pe valoare adăugată. Autorii propun aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a cotei reduse a TVA de 8% la livrarea biocombustibilului solid destinat producerii energiei termice şi apei calde, inclusiv şi a materiei prime utilizate în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduurile vegetale agricole şi forestiere și reziduurile vegetale provenite din industria alimentară, reziduurile de lemn. Astfel, pentru a fi asigurată o creştere constantă a pieţei locale de producere a biocombustibil solid, precum şi aplicarea unor instrumente de stimulare a consumului de biocombustibil naţional, se propune efectuarea modificărilor privind aplicarea cotei reduse de 8% a TVA atît la livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a biocombustibilul solid destinat producerii energiei termice, cât şi a materiei prime utilizate la producerea acestuia. Propunerea de aplicare a cotei reduse a TVA de 8% pe tot lanţul de producere şi livrare a biocombustibilului solid şi a materiei prime destinată producerii acestuia este condiţionată de tratamentul fiscal existent la moment pentru producţia de fitotehnie şi horticultură, în contextul în care, materia primă destinată producerii biocombustibilului solid este asigurată în mare parte din ramurile respective ale agriculturii. O altă măsură din politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul următor ține de aplicarea cotei standard a TVA de 20% pentru serviciile legate de operaţiunile de acordare de licenţe şi eliberarea de brevete referitoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe. Scopul modificării propuse constă în racordarea prevederilor legislaţiei fiscale naţionale la legislaţia şi practica Uniunii Europene, majorarea bazei impozabile, precum și legalizarea utilizării softurilor licențiate și a altor obiecte de proprietate intelectuală. O altă prevdere se referă la aplicarea TVA mijloacelor de transport. Este vorba de scutirea de TVA a scuterilor cu motor electric, pentru a asigura același regim fiscal aferent mijloacelor de transport electrice, în contextul introducerii scutirii de TVA a vehiculelor cu motor electric. Scopul acestei propuneri constă în facilitarea importului și livrării scuterilor cu motor electric, fapt ce va influența pozitiv mediul înconjurător. Autorii mai propun specificarea expresă a destinaţiei sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu TVA. Astfel, livrarea mărfurilor sau a serviciilor, efectuată în interiorul zonei economice libere sau în cadrul regimului de antrepozit vamal, precum și venitul sub formă de dobândă, obţinut de locator în baza unui contract de leasing nu se trece în cont şi se raportează la costuri sau la cheltuieli. Această prevedere este stipulată în scopul evitării situaţiilor de incertitudine privind reflectarea sumei TVA aferentă mărfurilor, serviciilor folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile. Proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2017 a fost avizat pozitiv de Comisia parlamentară economie, buget și finanțe.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.