09
08 2016
5986

Proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pentru 2017: Impozitul pe venit

În anul 2017 tranşele de venit impozabil urmează a fi ajustate la rata prognozată a inflației pentru anul viitor în mărime de 5%. Aceasta prevede proiectul cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative în vigoare, din care rezultă Politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2017. Proiectul documentului este înaintat de către Ministerul Finanțelor pentru consultări publice.

Ajustarea, precum se menționează în nota informativă al MF, va contribui la reducerea presiunii inflației asupra veniturilor populației. Măsura de politică fiscală nominalizată va costa statul 82,9 mil. lei. Astfel, transele de venit impozabil se preconizează a fi majorate de la 29640 lei în 2016, la 31140 lei în 2017. Vor fi aplicate două cote de impozitare a veniturilor: 7% pentru veniturile de până la 31140 lei și 18% pentru cele care vor depăși această sumă.

De asemenea pentru anul viitor se propune ajustarea la rata inflației prognozată a scutirilor personale și celor pentru persoanele întreținute. Scutirea personală se prevede să fie în sumă de 10620 lei față de 10128 lei în anul curent.

Scutirea personală a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, participanților la luptele pentru integritatea teritorială a Moldovei, cât și la luptele din Afganistan, invalizilor de gradul I și II, victimelor represiunilor politice, ulterior reabilitate, altor categorii de persoane asociate acestora va crește de la 15060 lei la 15840 lei.

Scutirea pentru persoanele întreţinute se va mări de la 2256 lei anual până la 2340 lei, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea va fi majorată de la 10128 lei anual, până la 10620 lei.

O noutate ce se referă la impozitul pe venit, prevăzută în proiectul documentului de Politică bugetar-fiscală și vamală pentru 2017 constă în stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitatea desfășurată de avocat în cadrul cabinetului avocatului sau biroului asociat de avocați, notar public, executor judecătoresc, mediator în cadrul biroului individual de mediere, expert judiciar, traducător (interpret autorizat), precum și introducerea scutirii activităților desfășurate de către asociațiile profesionale ale reprezentanților profesiilor conexe sistemului justiției. Costul măsurii se estimează la +7,7 mil. lei.

Astfel cota de impozitare aplicată la veniturile obținute de persoanele, ce desfășoară activități profesionale conexe sectorului justiției va fi de 18%, cu dreptul de deducere, în scopuri fiscale, a cheltuielilor ordinare și necesare desfășurării activității profesionale, dar nu mai mică de 3% din totalul veniturilor obținute. Suplimentar, aceste persoane urmează să achite și taxa pentru amenajarea teritoriului, ca orice persoană ce desfășoară activitate de întreprinzător.

Un asemenea regim de impozitare a veniturilor obținute de persoanele ce practică activități conexe sectorului justiției se aplică în Federația Rusă, România, Letonia, Lituania, Olanda, alte țări. În prezent, în Moldova acest regim este aplicat numai asupra veniturilor obținute de avocați, notari și executorilor judecătorești.

O altă noutate a proiectului politicii fiscale ține de stabilirea unui regim fiscal simplificat privind impozitul persoanelor fizice, care obțin venituri din activități independente de comerț cu alte persoane fizice, fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de întreprinzător.

Obiectivul rezidă în susținerea persoanelor fizice în vederea inițierii de către ei a propriei afaceri, urmărindu-se dezvoltarea în continuare a acesteia sub oricare formă organizatorico-juridică, permisă de legislație (întreprindere individuală, SRL, altă formă).

Regimul are drept scop eliminarea momentelor negative legate de activitatea de comerț în baza patentei de întreprinzător, care va fi suspendată cu începere din 2017.

Substituirea patentei cu un regim mai avansat de impozitare în ceea ce privește asigurarea echității fiscale va permite, concomitent, soluționarea problemei, ce se referă la protecția consumatorilor. Activitatea de comerț în bază de patentă, practic este incontrolabilă sub aspectul respectării drepturilor consumatorilor, fapt semnalat de nenumărate ori, în ultimii ani, de către însuși consumatorii.

Astfel, în conformitate cu regimul fiscal simplificat persoanele fizice care obțin venituri din activități independente de comerț cu alte persoane fizice, vor achita un impozit, direct proporțional cu mărimea venitului din vânzări. Acesta va constitui 1% din obiectul impunerii, adică din volumul de vânzări, dar nu mai puțin de 3000 lei anual. Regimul respectiv de impozitare va aplicat persoanelor care obțin venituri din comerț nu mai mari de 600 mii lei întro perioadă fiscală.

Achitarea impozitului se va face în rate, trimestrial până la data de 25 a lunii următoare trimestrului respectiv.Contribuabilii vor avea obligația de a utiliza mașini de casă și control, ceea ce va permite evaluarea exactă a venitului obținut din activitățile independente de comerț.

Însă în prima perioadă fiscală ei vor avea dreptul să diminueze suma impozitului pe venit datorat statului cu suma cheltuielilor pentru procurarea mașinii de casă și control. Acesta înseamnă că practic, aparatul de casă va fi achiziționat din contul bugetului.

De asemenea, contribuabilii, care vor desfășura activități independente de comerț nu vor plăti taxe locale. Ei vor prezenta darea de seamă simplificată privind impozitul pe venit nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare, conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor.

Dreptul de aplicare a regimului fiscal simplificat se propune a fi realizat prin depunerea unei cereri de către contribuabil la organul teritorial fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.