01
02 2019
932

Proiectul reformei administrației publice

În anul 2019, autoritățile își propun asigurarea consolidării capacităţilor administrative prin reducerea fragmentării structurii administrativ-teritoriale şi/sau dezvoltarea formelor teritoriale de alternativă de prestare a serviciilor publice. Aceast obiectiv este prevăzut în proiectul Planului de acțiuni pe anii 2019-2020 pentru implementarea Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020. Documentul este propus spre consultare publică de Cancelaria de Stat. Proiectul conține peste 70 de acțiuni ce vor fi implementate din contul și în limitele alocațiilor aprobate în aceste scopuri în bugetul de stat, bugetele autorităților/ instituțiilor publice implicate, precum și din surse externe. Un șir de acțiuni din document țin de competența Ministerul Finanțelor: asigurarea corelării bugetului anual cu procesele de politici publice şi de planificare bugetară pe termen mediu, consolidarea procesului bugetar bazat pe reguli şi principii unice în gestionarea bugetului, asigurarea gradului de acoperire a funcţiei de audit intern în autorităţile publice centrale şi locale de nivelul al doilea şi armonizarea activităţii acestora la standardele şi bunele practici în domeniu, fortificarea capacităților auditorilor interni din sectorul public în domeniul tehnologiilor informaționale. De asemenea, Ministerul Finanțelor va asigura modernizarea şi transparentizarea proceselor de achiziţii publice și dezvoltarea bazei de venituri proprii ale autorităţilor publice locale şi a autonomiei de decizie asupra lor. Totodată, se preconizează elaborarea, în primul trimestru al anului 2019, a unei Foi de parcurs privind reforma sistemului administrației publice locale, iar în trimestrul doi, va fi revizuită modalitatea de organizare și funcționare a reprezentantului Guvernului în teritoriu în baza noii legislații privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. În trimestrul patru al anului curent, Agenția Proprietății Publice are ca sarcină efectuarea unei analize a întreprinderilor de stat care îndeplinesc funcţii administrative, evaluarea performanţei entităţilor economice proprietate a statului şi includerea acestora în cadrul general de responsabilizare a sectorului public. Tot în această perioadă ASP va asigura elaborarea și promovarea metodologiei-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice administrative prestate contra plată. O altă acțiune se referă la consolidarea capacităţii instituţionale a Biroului Naţional de Statistică în scopul susţinerii reformei administraţiei publice cu date statistice şi actuale pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor. Documentul mai prevede evaluarea sistemului de infrastructură locală în domeniile educației, sănătății, protecției sociale, ordinii publice, infrastructurii rutiere, infrastructura edilitară, indicatorii de dezvoltare economică etc. Conform proiectului, Cancelaria de Stat, anual, până la 1 martie, va prezenta un raport privind realizarea Planului spre examinare și aprobare în cadrul Consiliului național pentru reforma administrației publice. Documentul poate fi consultat până la 14 februarie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.