12
06 2020
824

Proiectul Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract (Regulament). Autorii consideră că Programul de dezvoltare al controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia aprobate prin HG nr. 214/2018 prevăd crearea premiselor pentru entitățile publice, care nu au posibilitatea instituiri și întreținerii subdiviziunilor de audit intern proprii, să beneficieze de respectivele servicii prin externalizarea lor.
 
Proiectul Regulamentului a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 29, lit. b) și lit. h) din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229/2010, prin care Ministerului Finanțelor îi este delegată atribuția de elaborare și promovare a politicilor în domeniul Controlului Financiar Public Intern, inclusiv reglementarea activității de audit pe bază de contract.

 

Se preconizează că punerea în aplicare a Regulamentului va permite acoperirea cu servicii de audit intern a entităților publice, care nu dispun de subdiviziuni corespunzătoare proprii în structura organizatorică, nu se află în subordinea unui organ central de specialitate a administrației publice sau a unei autorități publice locale (APL) de nivelul al doilea și nu au statut de entități publice partenere pentru a desfășura activitatea de audit intern prin asociere

 

Prevederile documentului nu se vor aplica de către ministere, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și APL de nivelul al doilea, acestea fiind obligate să instituie în structura sa organizatorică subdiviziune de audit intern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 229/2010.

 

Activitatea de audit intern pe bază de contract va putea fi efectuată de către Prestator, care va fi contractat de către Beneficiar în condițiile proiectului de Regulament. Beneficiarul va estima costurile necesare contractării serviciilor şi va prevedea aceste cheltuieli în bugetul propriu.

 

Odată cu intrarea documentului în vigoare, pentru exercitarea activității de audit intern pe bază de contract în sectorul public, persoanele juridice și/sau persoanele fizice urmează să se înregistreze în Registrul prestatorilor serviciilor de audit intern în sectorul public pe bază de contract. Pentru a fi înregistrat în calitate de Prestator, solicitantul trebuie să corespundă unor criterii: să aibă statut de persoană juridică sau persoană fizică înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali; genul principal de activitate să prevadă posibilitatea prestării serviciilor de audit intern în sectorul public; să nu înregistreze restanțe privind achitarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și primelor la BPN; să fie capabil de a angaja/contracta 2 specialiști, care dețin experiență de cel puțin 3 ani în domeniul auditului intern, contabilitate, economie, finanțe publice, tehnologii informaționale, drept sau audit extern etc.

 

Conform estimărilor, implementarea proiectului va implica cheltuieli financiare care vor fi suportate de către entitățile publice conform prevederilor regulamentare, dar care nu vor depăși costul anual de întreținere al unui auditor intern cu drepturile salariale stabilite conform principiilor, regulilor și procedurilor sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar și în raport cu ierarhia funcțiilor din cadrul entității publice. La momentul actual, cheltuielile medii salariale pentru un auditor intern în sectorul public constituie anual circa 110 mii lei.     

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.