15
04 2022
192

Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității. Elaborarea Programul Național

Sectorul IMM este motorul economiei naționale, care, însă, este în faza de dezvoltare, având un potențial înalt nevalorificat. Companiile mici și mijlocii prezintă 98,6% din numărul total de întreprinderi, dintre care aproximativ 85,4% sunt micro-întreprinderi cu un număr mai mic de 10 angajați (în medie, 6 locuri de muncă per întreprindere), dar care asigură 60,1% din locurile de muncă și aproape 40% din volumul veniturilor din vânzări.
 
Pentru dezvoltarea în continuare a acestui sector autoritățile, cu suportul experților europeni, au elaborat conceptul Programului Național pentru Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru anii 2022-2026 (PACC), care  a fost prezentat astăzi, 15 aprilie, în cadrul ședinței Consiliului consultativ pentru IMM-uri, instituit pe platforma Consiliului Economic.

 

Astfel, PACC va fi un document de politici publice pe termen mediu și are ca direcții prioritare de intervenție îmbunătățirea cadrului normativ de reglementare a activității IMM, dezvoltarea ecosistemului antreprenorial și de inovare, a culturii și abilităților antreprenoriale, sporirea accesului întreprinderilor la resurse financiare și dezvoltarea infrastructurii de suport a afacerilor. În același timp, direcțiile conexe celor prioritare vor viza: dezvoltarea regională și specializare inteligentă, crearea locuri de muncă, stimularea antreprenoriatului feminin și promovarea implicării tinerilor în afaceri, investirea remitențelor și reducerea fenomenului migraționist, dezvoltarea durabilă și economia verde, promovarea internaționalizării IMM.

 

Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a menționat că acțiunile programului trebuie să se axeze pe dezvoltarea afacerilor, pentru că spiritul antreprenorial al cetățenilor nu este valorificat pe deplin din mai multe cauze, printre care și de ordin normativ, însă ministerul intenționează să opereze în timpul apropiat o serie de modificări la regulamentele existente. De asemenea, ministerul va susține în continuare inovațiile digitale în domeniul IMM-urilor, ceea ce va conduce la dezvoltarea comerțului electronic la general.

 

La rândul său, Dumitru Pintea, directorul general ODIMM, a menționat că, pe lângă programele implementate, organizația își propune să organizeze acțiuni de sporire a educației și culturii antreprenoriale, să dezvolte funcțiile de mentorat și ghidare în afaceri – acțiuni ce se regăsesc și în PAAC. Totodată, în ședința Guvernului din săptămâna curentă a fost aprobat noul program de dezvoltare ce se bazează pe inovațiile digitale și start-upurile tehnologice în cadrul IMM-urilor.

 

Conform unui raport de evaluare a implementării Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020, principalele problemele care împiedică dezvoltarea accelerată a sectorului IMM țin de:

  • cadrul de reglementare ambiguu și dezechilibrat în multe domenii cheie;
  • concurență neloială din partea sectorului informal;
  • concentrație pe produse și servicii cu profitabilitatea redusă, nivelul de tehnologizare scăzut cu un potențial de creștere redus;
  • concurență severă din partea economiilor regionale, inclusiv din UE, pe piața națională și cele internaționale;
  • lipsa unui număr suficient de lucrători și antreprenori cu competențe corespunzătoare cerințelor pieței, în special în zonele rurale;
  • numărul de bariere și costul înalt a procesului de lichidare a companiei;
  • capacități slabe ale companiilor de a recunoaște și adopta inovații în toate sectoarele, dar în special în agricultură;
  • acces limitat la resurse financiare cu costuri de tranzacție reduse și cerințe rezonabile pentru gaj.

 

Mijloacele financiare planificate pentru alocare din bugetul de stat în vederea realizării Programului PACC vor fi repartizate, luându-se în considerare prevederile Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru anii 2022-2024, conexă Cadrului Bugetar pe Termen Mediu. Menționăm, suportul pentru sector în perioada anilor 2012-2020 a atins 2800 mil. lei, iar Strategia IMM a atras 458 mil. lei din finanțare externă. Deși alocarea financiară pentru sector pare a fi substanțială, aceasta aborda anual doar 1% din IMM-urile din Republica Moldova.

 

Participanții la discuții au fost îndemnați să transmită propunerile de îmbunătățire a programului pe parcursul următoarelor 2 săptămâni.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.