29
12 2021
119

Proprietatea intelectuală: servicii oferite IMM-urilor și modernizarea sistemelor informaționale

Promovarea și implementarea politicilor în domeniul proprietăţii intelectuale şi eficientizarea sistemului de protecţie a obiectelor acesteia, care să încurajeze progresul tehnologic, să stimuleze creativitatea şi să contribuie la dezvoltarea economică, socială şi culturală a RM devine tot mai importantă. Pentru a continua politica statului în domeniul proprietății intelectuale, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a elaborat Programul de dezvoltare strategică pentru anii 2022-2024.

 

Pentru dezvoltarea domeniului proprietății intelectuale în următorii ani vor fi realizate 4 programe majore:
  • dezvoltarea sistemului de proprietate intelectuală;
  • promovarea proprietății intelectuale;
  • modernizarea serviciilor și a sistemelor informaționale;
  • dezvoltarea instituțională durabilă.

 

Astfel, se va pune un accent pe digitalizarea serviciilor, prin implementarea conceptului privind crearea şi semnarea documentelor în cadrul gestionării electronice a cererilor de înregistrare a mărcilor depuse pe cale internațională, precum și modernizarea sistemului de depunere online a cererilor. Totodată, autoritatea și-a propus integrarea sistemelor informaționale ale AGEPI în cadrul platformelor /serviciilor electronice guvernamentale.

 

Un alt set de acțiuni vizează facilitarea accesului IMM-urilor la serviciile de informare în domeniul protecției intelectuale, prin implementarea serviciului online de prediagnoză în domeniul protecției intelectuale destinat IMM-urilor.

 

Totodată, în scopul acordării serviciilor eficiente solicitanților, în documentul de dezvoltare strategică sunt incluse acțiuni pentru creșterea calității serviciilor informaționale oferite de Call-centrul AGEPI, consolidarea platformei e-learning a AGEPI și elaborarea unui nou curs de instruire la distanță în domeniile implementate pe platforma e-Learning.

 

De asemenea, în document sunt incluse acțiuni ce se referă la intensificarea colaborării interinstituționale pe platforma Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, consolidarea sistemului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor sau conexe, îmbunătățirea capacităților de gestionare a riscurilor, precum și consolidarea capacităților de instruire în domeniul protecției intelectuale  prin instruirea în perioada 2022-2023 a unui număr de minimum 8 formatori în acest domeniu.

 

Potrivit datelor statistice publicate de AGEPI, în 11 luni ale anului curent au fost înregistrate 321 cereri de înregistrare a operelor, 1545 de cereri (solicitanți naționali) pentru înregistrarea mărcilor, 62 de cereri depuse pentru înregistrarea brevetelor de invenții, precum și 7 cereri pentru înregistrarea soiurilor de plante.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.