26
03 2018
5315

Propuneri de modificări la salarizarea funcționarilor publici

Pentru funcționarii publici, a căror raporturi de serviciu au început pe parcursul sau au încetat înainte de sfârșitul anului calendaristic pentru care se face premierea, cu excepția celor care au fost sancționați disciplinar în anul respectiv, cuantumul premiului anual se va determina reieșind din plățile salariale primite pe parcursul timpului efectiv lucrat în autoritate. Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern care vine cu modificarea și completarea mai multor acte legislative, cu scopul de a ajusta cadrul normativ. Sunt propuse completări ale Hotărârii Guvernului privind salarizarea funcționarilor publici, una dintre acestea stipulând că, în cazul în care pe parcursul anului, salariatul o anumită perioadă de timp a activat într-o funcție pentru care condițiile de salarizare prevăd achitarea premiului anual, iar altă perioadă a activat într-o funcție pentru care premiul în cauză nu este prevăzut, acesta va beneficia de premiu doar pentru perioada pentru care se cuvine acordarea premiului. De asemenea, documentul prevede excluderea din lista instituțiilor, angajații cărora beneficiază de majorarea cu un grad sau două grade pentru desfășurarea activității în condiții de risc pentru sănătate și viață, a Centrului Național Anticorupție. O altă modificare se referă la includerea în baza de calcul a salariului anual, alături de celelalte plăți salariale primite de către funcționarul public în anul pentru care se acordă premiul anual (salariul de funcție, indemnizația pentru concediul de odihnă anual etc) și a sporului lunar pentru eficiența în activitate. Totodată, proiectul prevede completarea listei plăților ce nu se includ în baza de calcul al premiului anual cu compensația pentru concediu nefolosit, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă și alte plăți de care a beneficiat angajatul în anul pentru care se face premierea. Hotărârea Guvernului va fi completată cu un punct nou ce prevede că funcționarii publici ai Curții de Conturi vor beneficia de un spor lunar pentru eficiență în activitate în mărime de până la 100% din salariile de funcție, această prevedere fiind votată de Parlament la sfârșitul anului trecut. De asemenea, anexa nr.2 a Hotărârii care stabilește gradele de salarizare pentru funcțiile publice din autoritățile publice centrale va fi actualizată, prin modificarea gradului de salarizare al secretarului general adjunct al Guvernului și Secretarului general adjunct al Aparatului Președintelui, precum și prin introducerea în lista respectivă a șefului și a șefului adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, care vor ar avea gradul 17,18 și 19 (mun. Chișinău) de salarizare. Anexa va mai fi modificată și la partea ce ține de Centrul Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Reamintim că Guvernul a susținut modificarea nivelului de salarizare în scopul asigurării unei remunerări corespunzătoare a angajaților Centrului, deoarece, una din principalele cauze ale fluctuației cadrelor calificate îl constituie volumul enorm de lucru raportat la necesitatea realizări la nivel național a competențelor funcționale, precum și grila de salarizare insuficientă. Proiectul hotărârii mai stipulează că salariul mediu pentru calculul ajutorului material funcționarilor publici se va determina conform Modului de calculare a salariului mediu, aprobat prin anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.426 din 26 aprilie 2004.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.