03
11 2021
160

Protecția consumatorilor: mai multe cazuri soluționate de vânzător pe cale amiabilă

În primele 9 luni ale anului curent, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) a efectuat 190 de controale privind conformitatea produselor nealimentare și prestării serviciilor la agenții economici, activitățile cărora prezintă un grad sporit de risc, dintre care 179 au fost  planificate și 11 inopinate, potrivit datelor publicate de Agenție.
 
În cadrul a 131 controale, ce constituie o pondere de 68,9% din numărul celor efectuate, au fost depistate neconformități ce țin de:
 • nesoluționarea/refuzul de a înregistra petiția,
 • lipsa registrului de reclamații;
 • lipsa prețului unitar;
 • necorespunderea prețului afișat cu cel achitat;
 • practici comerciale incorecte;
 • lipsa declarației de conformitate;
 • lipsa informației despre produs, măsurilor de precauție și instrucțiunilor de utilizare în limba de stat, marcare eronată;
 • imperfecțiunea contractului serviciului prestat, fără a oferi consumatorului informații precontractuale;
 • utilizarea ilegala a semnului mărcii;
 • lipsa etichetei privind clasa de eficiență energetică;
 • comercializarea produselor interzise.
 
Totodată, în perioada ianuarie-septembrie 2021, prin control de stat, în cadrul examinării petițiilor/sesizărilor și desfășurării acțiunilor comune de prevenire a contravențiilor în domeniul comerțului interior și gestionării deșeurilor, în total au fost verificate 1570 loturi/984183 produse nealimentare, dintre care 811 loturi /929932 produse erau neconforme, ceea ce reprezintă 51,65% din total.
 
De asemenea, au fost efectuate 106 controale (dintre care 104 planificate și 2 inopinate) în baza petițiilor, subiectul cărora a constituit neconformitatea produselor electrocasnice, iar în cadrul a 79 de controale au fost depistate nereguli ce țin de: lipsa documentației tehnice, lipsa etichetei privind clasa de eficiență energetică; lipsa instrucțiunilor de exploatare în limba de stat etc. În rezultat au fost emise 28 prescripții privind înlăturarea neconformităților; 5 prescripții privind interzicerea punerii la dispoziție pe piață a produselor, 1 decizie de restituire a contravalorii produsului necorespunzător, 44 procese-verbale cu privire la contravenție și 21 prescripții privind interzicerea temporară a loturilor.
 
În același timp, în perioada de raportare au fost efectuate 94 de controale privind asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul metrologiei, neconformități fiind depistate în 72 de cazuri.
 
În lunile ianuarie-septembrie de către APCSP au fost înregistrate 919 reclamații/425 sesizări, dintre care deja au fost examinate 833 petiții și 315 sesizări. Subiectele reclamațiilor țin de: servicii neconforme (410); produse nealimentare neconforme (330); încălcarea regulilor de comerț (115);  metrologie (23);  produse alimentare și servicii alimentație publică (41).
 
În procesul examinării petițiilor au fost înregistrate 93 cazuri prejudiciabile soluționate de vânzător pe cale amiabilă (conform recipiselor consumatorilor) sau cu 6,8% mai mult față de perioada similară a anului precedent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.