10
09 2019
555

Publicațiile periodice vor avea acces gratuit la informațiile oficiale

Informațiile oficiale solicitate de către publicaţiile periodice, agenţiile de presă și furnizorii de servicii media, în scopul exercitării atribuțiilor funcționale, cu excepția celor calificate drept secret de stat, vor fi furnizate fără perceperea plăților, cu asigurarea respectării prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. Cancelaria de Stat propune spre consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative. Totodată, în scopul reglementării exprese a accesului gratuit la informațiile privind drepturile înregistrate asupra bunurilor imobile, informaţia sistematizată privind bunurile imobile asupra cărora o persoană deţine drept de proprietate se va elibera inclusiv publicațiilor periodice, agențiilor de presă și furnizorilor de servicii media. În acest sens, se propun modificări la Legea cadastrului bunurilor imobile. Tot în acest context se propune ca instituțiile menționate să dețină accesul gratuit la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile. Conform art.8 alin. 3 din Lege, accesul se achită din contul mijloacelor bugetului de stat prevăzute în devizele de cheltuieli ale autorităţilor ce au acces la banca de date sau din alte surse prevăzute de legislaţie. În același timp, publicațiile vor obține gratuit și informaţia din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanelor juridice. În prezent, furnizarea informației se efectuează contra cost, a cărui mărime este reglementată de Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. În nota informativă a documentului se menționează că implementarea proiectului nu va avea impact asupra încasărilor la bugetul de stat, din considerentul că taxele privind furnizarea informației de către Agenția Servicii Publice sunt încasate de către această instituție. Potrivit aceluiași document, în pofida garanțiilor conferite de normele constituționale, actualmente cadrul normativ nu reglementează aspectele privind dreptul publicațiilor periodice, al agențiilor de presă și al furnizorilor de servicii media de a solicita de la furnizorii de informații prezentarea informațiilor oficiale fără perceperea plăților. Documentul poate fi consultat până la 16 septembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.