28
06 2018
1418

Raporturile de muncă. Criteriile de risc pentru activitatea de întreprinzător

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniul de control efectuat de către Inspectoratul de Stat al Muncii. Metodologia este elaborată în conformitate cu Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător care stabilește că controlul activității unui agent economic se inițiază doar în urma analizei şi evaluării riscurilor, iar planul controalelor se întocmește de către organul de control în baza criteriilor de risc stabilite conform particularităților obiectului controlului, persoanelor supuse acestuia şi ale raporturilor anterioare cu organul de control. Documentul propus spre consultare stabilește cadrul organizatoric şi metodologic de planificare a activităților de control de stat asupra activităților desfășurate în domeniile de competență ale Inspectoratului de Stat al Muncii. Astfel, potrivit proiectului Metodologiei, criteriile de risc utilizate de Inspectorat sunt următoarele: • utilizarea/prestarea muncii nedeclarate; • restanțe la plata salariului; • perioada de activitate a unității; • durata de la data efectuării ultimului control; • numărul de angajați; • istoricul conformării sau neconformării prevederilor legislației și prescripțiilor Inspectoratului. Fiecare criteriu de risc se repartizează pe grade sau niveluri de intensitate, punctate conform valorii gradului de risc, scara valorică fiind cuprinsă între 1 şi 5. Potrivit documentului, analiza riscurilor, în baza criteriilor enumerate anterior se va aplica în următoarele situații: • la planificarea anuală a controalelor; • la luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat; • la identificarea soluției optime cu privire la plângerea depusă la Inspectorat sau la informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute; • la elaborarea listelor de verificare și la stabilirea cerințelor de reglementare care trebuie incluse în lista de verificare; • la planificarea strategică a activității de control; • în alte situații cu referire la deciziile în domeniul controlului asupra activității de întreprinzător. Plângerile depuse la Inspectorat, precum și informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute Inspectoratului, se evaluează, la fel, în baza analizei riscurilor. În acest caz se utilizează criterii de risc generale pentru evaluarea plângerilor cu privire la încălcarea legislației: • compatibilitatea cu domeniul de control al Inspectoratului; • conținutul aparent neîntemeiat; • timpul ce a trecut de la identificarea problemei; • credibilitatea autorului plângerii, • completarea raportului unui incident cu detalii exacte, care permit sau nu determinarea faptului dacă plângerea este depusă de o persoană reală și asigură, de asemenea, desfășurarea unei anchete reușite. Proiectul Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniul de control efectuat de către Inspectoratul de Stat al Muncii poate fi consultată până la 10 iulie curent. De asemenea, recomandăm să mai citeşti Criteriile de risc pentru activitatea de întreprinzător. Metodologia controlului de stat a activităţii de întreprinzător

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.