12
04 2022
1097

RAR21 și ARR21: solicitarea ajutorului salariaților pentru programul de activitate redusă

Regimul de activitate redusă este definit în Hotărârea Guvernului nr.333/2021 drept cel cu timp de muncă săptămânal redus, cu cel mult 50%, la nivel de unitate, pentru cel puțin 25% din numărul efectiv al salariaților din cadrul unității. Acesta se stabilește de către angajator fie în mod unilateral1  sau cu acordul scris al salariaților vizați2  și presupune acordarea unui ajutor salariaților pentru care a fost stabilit acest regim de activitate. Respectivul ajutor urmează a fi solicitat de către angajator, care completează pe proprie răspundere un formular de solicitare, îl semnează și îl depune prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronica.
 

Structura și câmpurile formularelor, potrivit Regulamentului privind acordarea ajutorului salariaților cu regim de activitate redusă, urmau a fi aprobate, prin ordin, de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe - să dezvolte formularele pentru a fi accesate prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică.
În scopul realizării acestor prevederi, MMPS a publicat în MO Ordinul nr.12 din 21 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea unor formulare, avându-se în vedere Formularul de solicitare a regimului de activitate redusă (RAR21) și al Cererii de solicitare a ajutorului pentru salariații cu regim de muncă redusă (ARR21), ambele însoțite de Instrucțiunile de completare.
 
Ambele formulare pot fi consultate aici.
 
Amintim, la 29 octombrie 2021 au intrat în vigoare prevederile Codului muncii (CM), aprobate prin Legea nr. 140/2021. Astfel, CM a fost completat cu art.972 ce reglementează regimul de muncă cu activitate redusă, care poate fi stabilit pentru o perioadă de până la 3 luni consecutive, dar nu mai mult de 5 luni pe an. Totodată, durata timpului de muncă prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului transferat la un asemenea program va putea fi redusă cu cel puțin 50%, munca fiind retribuită angajatului proporțional cu timpul lucrat.
 
În același timp, legea interzice angajatorului, pe perioada programului de activitate cu regim redus, să angajeze alți salariați pentru prestarea muncii similare celei prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost prescurtat.
 
CM conține și excepții pentru acordarea regimului redus de muncă. Nu vor putea beneficia de aceste prevederi angajatorii instituțiilor finanțate de la buget, angajatorii care au activitatea suspendată sau se află în proces de insolvabilitate/lichidare și nici angajatorii care, la data depunerii cererii de acordare a ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă, au restanțe la bugetul public național ce depășesc mărimea stabilită de Guvern.
 
 
Totodată, prevederile nu se vor aplica salariaților care prestează munca prin cumul în cadrul aceleiași unități sau la altă entitate, sunt angajați cu timp de muncă parțial, precum și celor care nu au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puțin 6 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cererii de acordare a ajutorului salariaților cu regim redus.
___________________________________ 
1 în caz de stare de urgență, de asediu și de război potrivit art. 66 lit. m) din Constituția RM sau în caz de stare de urgență în sănătate publică
2 în caz de conjunctură economică defavorabilă, dificultăți de aprovizionare cu materii prime sau energie, intemperii cu caracter excepțional, transformarea, restructurarea ori modernizarea întreprinderii sau orice alte circumstanțe cu caracter excepțional

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.