20
07 2020
1030

Răspuns de Urgență la COVID-19 şi suport pentru IMM

În cadrul ședinței Executivului din 20 iulie 2020 a fost aprobat proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea semnării Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19 şi Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii”.
 
Documentul are la bază angajarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) de a oferi finanțare flexibilă și în timp util țărilor membre pentru consolidarea sistemului de sănătate publică și atenuarea impactului socio-economic al pandemiei. În aceste condiții, Guvernul RM a înaintat în adresa CEB un demers prin care și-a exprimat interesul în contractarea unui împrumut în valoare estimativă de până la 70 mil. euro, se spune în nota informativă la proiect.
 
Cele două componente ale proiectului sunt Sănătatea și Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii.
 
Prima componentă prevede posibilitatea de finanțare a cheltuielilor ce țin de achiziția  echipamentelor medicale și materiale consumabile, reabilitarea și transformarea spațiilor/ unităților medicale, mobilizarea de expertiză suplimentară pentru asigurarea măsurilor de răspuns de urgență la COVID-19 în sumă de 40 mil.euro.
 
Suportul pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii va oferi finanțare pentru capital circulant și nevoile de investiții ale IMMM-urilor afectate de criză, ajutându-le să păstreze locuri de muncă viabile prin recreditarea beneficiarilor finali prin intermediul instituțiilor financiare participante. Pentru aceste acțiuni sunt solicitate 30 mil. euro. Resursele financiare din cadrul împrumutului să acopere cheltuielile aferente COVID-19 în perioada bugetară 2020-2022. Respectiv, data limită de debursare este stabilită la 30 iunie 2022.
 
Maturitatea maximă a creditului pentru componenta Sănătate este de 15 ani, iar pentru componenta Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii – 7 ani. Acordul-cadru de împrumut prevede posibilitatea aplicării ratei fixe și ratei flotante a dobânzii, ce va fi decisă la fiecare tranșă de debursare solicitată, în funcție de condițiile financiare propuse.
 
Responsabilă pentru implementarea proiectului este desemnată Instituția Publică „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.