16
02 2021
529

Recepționarea articolelor din metale prețioase. Reguli noi

În Monitorul Oficial din 12 februarie curent a fost publicat Ordinul Camerei de Stat pentru Supravegherea Mărcii nr. 2-A din 4 februarie 2021 cu privire la aprobarea Modului de recepționare a articolelor din metale prețioase și pietre prețioase. Prevederile acestuia se aplică persoanelor licențiate în domeniu și persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător.
 
Articolele din metale preţioase şi pietre preţioase se predau pentru probare, marcare, diagnosticare, evaluare și analiză chimică în baza cererii, la care se anexează, în mod obligatoriu, documentele ce atestă provenienţa metalelor prețioase, articolelor din metale prețioase și pietre prețioase predate.

 

Astfel, pentru articolele de import, se anexează declaraţia vamală, invoce. Pentru articolele fabricate, reparate, restaurate la comanda persoanelor fizice – formularele tipizate „A-2/bi Bonul de comandă” întocmite conform Ordinului ministrului Finanțelor nr.110/2011 și registrul de evidenţă a bonurilor de comandă A-2/bi, în care se înregistrează seria și numărul, denumirea lucrărilor executate, denumirea articolelor, cantitatea, greutate și tipul/titlul metalului.

 

Totodată, pentru articolele fabricate, reparate, restaurate la comanda agenților economici se anexează factura fiscală, contracte civile, actul de topire, precum și borderoul de evidență a consumului metalelor prețioase, pentru articolele predate în baza contractelor civile – biletele de amanet, chitanţele pentru valorile achiziţionate, contractele de comision, precum și registrul de evidenţă a bunurilor predate.

 

Pentru metalele prețioase transmise pentru analiza chimică, la cerere, se anexează și factura fiscală, contractele civile, iar pentru pietrele prețioase (nemontate sau montate în articolele din metale prețioase), predate pentru diagnosticarea, evaluarea lor – declarația vamală, invoice, factura fiscală, după caz.

Documente care confirmă provenienţa articolelor se prezintă în original și copii, cu înscrierea „copia corespunde originalului” sau autentificate cu ștampila entității. Pe original se face mențiunea „VIZAT CSSM” și se restituie deponentului, iar copiile se anexează la cerere.

 

Recepţionarea articolelor giuvaiere din metale prețioase și pietre prețioase, precum şi altor obiecte ce conţin metale preţioase, se efectuează după greutate și cantitate, în prezenţa deponentului.

 

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării, fiind abrogat Ordinul nr.6-a din 23.11.2011 cu privire la modul de recepționare a articolelor din metale prețioase și pietre prețioase.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.