01
08 2019
990

Rectificarea bugetului pentru 2019, aprobată în prima lectură

Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2019. Potrivit ministrului Finanțelor, Natalia Gavrilița, sunt câțiva factori importanți care au determinat rectificarea bugetului și anume - implementarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, revizuirea programelor de cheltuieli, ajustarea indicatorilor bugetari reieșind din reestimarea prognozelor principalilor indicatori macroeconomici și mersul executării bugetului în primul semestru, deblocarea finanțării suportului bugetar din partea donatorilor și consolidarea administrării fiscale. Astfel, veniturile bugetului de stat vor constitui 40633,5 mil. lei, în diminuare cu 1 492,0 mil. lei, iar cheltuielile vor fi rectificate la 46336,8 mil. lei, fiind micșorate cu 1327, 4 mil.lei sau cu 2,8% față de suma aprobată, respectiv deficitul va fi majorat cu 164,6 mil.lei. Se preconizează că din totalul veniturilor, 37030,1 mil.lei vor fi asigurate din impozite și taxe, în diminuare cu 307,3 mil.lei, iar 1786,2 mil.lei vor proveni din granturi, în scădere cu 174 mil.lei. Transferurile la bugetul asigurărilor sociale de stat vor fi reduse cu 722,3 mil.lei, în schimb, se va majora transferul către bugetele locale cu 429,6 mil.lei, dintre care 359,4 mil.lei sunt destinate sectorului educației, în special pentru achitarea salariilor conform Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Totodată, se stabilește că la situația din 31 decembrie 2019, datoria de stat internă nu va depăși 24053,1 mii lei, fiind redusă de la 25799,6 mii lei, iar datoria de stat externă nu va depăși suma de 34229,4 mii lei, în scădere comparativ cu indicatorul aprobat de 37211,9 mii lei. Se prevăd mai puține cheltuieli pentru implementarea Programului de stat „Prima casă”. Astfel, alocațiile aprobate inițial în sumă de 70000,0 mii de lei se vor reduce până la 12000,0 mii lei, iar suma de 50000,0 mii de lei destinată pentru onorarea garanțiilor de stat în cadrul programului va constitui 5000,0 mii lei. În acest context, ministrul a spus că se va efectua o evaluare a programului, fiind invitați la discuții și beneficiarii pentru a fi analizată mai profund implementarea acestuia. Fondul de rezervă al Guvernului va fi micșorat și va constitui 40000,0 mii lei, în schimb vor crește alocațiile pentru Fondul de intervenție de la 20000,0 mii lei la 60000,0 mii. Guvernul va reduce și cheltuielile destinate pentru implementarea Strategiei de reformă a administrației publice, aprobate în sumă de 55000,0 mii de lei, care după rectificare vor constitui 10000,0 mii lei. Totodată, cheltuielile în cadrul proiectelor finanțate din surse externe se diminuează cu 891,4 mil.lei sau cu circa 25,5% față de volumul aprobat în buget. În același timp, se preconizează majorarea resurselor financiare ale Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural cu 50 mil.lei și vor constitui 950 mil.lei. Mijloacele financiare pentru majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” aprobate în sumă de 247250,0 mii de lei urmează a fi majorate până la 261665,0 mii lei. Vor crește și cheltuielile pentru formarea profesională a cadrelor didactice și de conducere din învățământul general și pentru dezvoltarea conținuturilor curriculare la disciplinele școlare din învățământul primar, gimnazial și liceal, de la 28800,0 mii de lei la 33417,2 mii lei, dintre care 15223,8 mii lei vor fi destinați pentru implementarea standardelor minime educaționale. Pe de altă parte, se propune excluderea cheltuielilor prevăzute pentru susținerea programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, aprobate în sumă de 10000,0 mii lei. Deputații au la dispoziție 10 zile pentru transmiterea amendamentelor, care vor fi discutate în lectura a doua, cel mai probabil într-o ședință plenară extraordinară.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.