03
04 2019
593

Redistribuiri de alocații între programele MADRM

Volumele alocațiilor aprobate pentru Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru anul curent vor fi redistribuite între programele acestuia. În acest sens, Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019. Potrivit notei proiectului, redistribuirea alocațiilor rezultă din necesitatea valorificării soldului de mijloace bănești al Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol, disponibil la finele anului 2018, destinate Proiectului „Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol”. Astfel, se propune ca suma de 1174,1 mii lei, prevăzută pentru dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehniei și horticulturii, să fie redistribuită pentru dezvoltarea viticulturii și vinificației. Proiectul este elaborat în conformitate cu prevederile art.60 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, care permite, cu acordul Guvernului, redistribuirea alocațiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat între autorități publice centrale și între programele unei autorități, de până la 10% din volumul alocațiilor bugetare aprobate. Notă: Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2019, Fondului viei și vinului i-au fost alocate mijloace financiare în sumă de 47789,5 mii de lei, dintre care 25789,5 mii de lei sunt din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.