02
05 2017
1789

Reducerea numărului organelor de control şi supraveghere de stat

Proiectul de lege care prevede realizarea și menținerea unui mediu de afaceri cât mai propice ocupă un loc important pe agenda politicilor publice pe plan național şi este realizat în conformitate cu Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1021 din 16 decembrie 2013. În acest context, a fost efectuat un studiu comprehensiv și o analiză a funcțiilor de inspecție și control în Republica Moldova care afectează mediul de afaceri din țară. Scopul acestui studiu a fost să identifice, prin dovezi, care sunt provocările curente cu care se confruntă Guvernul în procesul de facilitare a reformelor cadrului legal și instituțional din domeniul inspecțiilor și controalelor de stat, precum și să ofere opțiuni de politici pentru implementarea unor reforme cu potențial. Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli suplimentare din bugetul de stat. Crearea Agenției pentru Supraveghere Tehnică și a Inspectoratului pentru Protecția Mediului se va face în limita bugetelor deja aprobate pentru anul 2017 ale autorităților ce vor face parte din noile structuri. O ajustare a cheltuielilor necesare pentru buna funcționare a noilor autorități urmează să se facă la etapa aprobării noilor structuri a Agenției pentru Supraveghere Tehnică și Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Aprobarea modificărilor propuse va permite aplicarea uniformă a normelor ce reglementează procedura de efectuare a controlului de către toate instituțiile cu atribuții de control, inclusiv cele cu statut special. În urma implementării prevederilor menționate, controlul de stat va fi realizat corect, coerent, desfășurat consecvent și în corespundere cu prevederile legii. Totodată, se va asigura recurgerea la control, în baza evaluării riscurilor, proporționalitate și oportunitate în ceea ce privește durata și desfășurarea controlului, dreptul de contestare a acțiunilor inspectorilor în Consiliile de soluționare a disputelor, evitarea conflictului de interese și a conflictului de competență, eliminarea dublărilor și deficiențelor din cadrul controalelor, reducerea poverii asupra mediului de afaceri etc. Menționăm că proiectul de lege prevede modificarea a unui șir de acte normative, precum Legea nr. 1530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor, Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate, Legea nr.592-XIII din 26 septembrie 1995 privind transportul prin conducte magistrale, Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere, Codul subsolului al Republicii Moldova, Legea nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale etc. Pe monitorul.fisc.md vor apărea, pe parcursul zilei de astăzi, materiale referitor la specificul fiecărei instituţii. Conceptul Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, propus spre consultare

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.