Știri

Reducerea poverii de reglementare pentru ÎMM: 7 acțiuni majore

Elaborarea unui regim fiscal extrem de simplu pentru microîntreprinderi și afaceri simple, prin care plățile fiscale să fie unificate și automatizat aplicate (ca, spre exemplu, automat transferate de bancă din contul dedicat afacerilor), fiind eliminate cerințele administrative (raportări, dări de seamă, evidența contabilă etc.), acestea putând fi generate în baza datelor bancare este doar una din acțiunile incluse în Foaia de parcurs privind reducerea poverii de reglementare pentru întreprinderile mici și mijlocii pentru anul 2022.  
 
Consiliul Economic publicat pe portalul său documentul operațional elaborat pentru o perioadă scurtă de timp (de până la un an), cu un set de măsuri prioritare, acceptată de către membrii Consiliului Consultativ al ÎMM-urilor.
 

Adițional, este preconizată implementarea altor simplificări care țin de aspecte fiscale, precum recunoașterea bonului de casă ca document confirmativ, simplificarea procedurii de restituire TVA etc.

 

Totodată, este preconizată revizuirea sistemului sancționator în domeniul afacerilor.  În acest caz vor fi luate în considerare modificările operate la Codul Contravențional, Codul penal, Codul de procedură penală, legile speciale care prevăd sancțiuni separate (Codul fiscal, Codul Vamal etc.) în vederea asigurării a cinci principii:

 

- sancțiuni clare și legate de încălcări clare și argumentate, - sancțiuni proporționale cu încălcările și cu impactul potențial pe care ar putea să-l aibă asupra afacerilor (astfel precum păstrarea afacerilor și a locurilor de muncă),

- prevederi procedurale clare și proporționale,

- evitarea dublării atribuțiilor organelor de stat în sancționare,

- stabilirea indicatorilor de performanță pentru instituțiile statului, în termeni de impact asupra afacerilor, cu monitorizarea permanentă a acestora și propunerea îmbunătățirilor pentru sistemul sancționator în vederea reducerii impacturilor,

- excluderea răspunderii personale pentru încălcările economice, unde ar fi suficient și judicios să răspundă doar persoana juridică, în numele căreia activează persoana fizică.

 

Alte acțiuni incluse în Foaia de parcurs pot fi examinate aici.

Documentul va fi monitorizat cu regularitate, cu participarea tuturor membrilor Consiliul Consultativ al ÎMM-urilor și actualizat la necesitate, în funcție de rezultatele implementării sau promovării măsurilor și apariția noilor necesități, comunică Consiliul Economic.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

645 vizualizări

Data publicării:

17 Mai /2022 07:58

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Consiliul Economic | Foaia de parcurs | sectorul IMM | anul 2022

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon