30
01 2019
1297

Reexaminarea pensiilor este în toi

De la începutul lunii ianuarie 2019, Casa Naţională de Asigurări Sociale a recepţionat 3565 de cereri de reexaminare a pensiei de la persoanele care s-au pensionat până la 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după pensionare de 15 ani sau mai mult. Pentru realizarea procesului de reexaminare, la instituţie au fost organizate seminare interne pentru funcţionarii publici. Conform rapoartelor statistice, din cele 3565 de cereri de reexaminare, 2073 sunt din mun. Chişinău, iar 328 - din mun. Bălţi. În aspect teritorial, cereri similare au fost depuse la toate cele 40 de CTAS. În luna februarie 2019, solicitanţii care vor întruni condiţiile legii, vor primi deja pensii reexaminate. Această reexaminare a pensiei este pur individuală - mărimea acesteia depinde de durata activităţii în muncă şi de mărimea salariului din care au fost calculate contribuţii de asigurări sociale. Pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă, solicitanţii trebuie să prezinte buletinul de identitate şi carnetul de muncă. Dacă au pierdut carnetul de muncă, aceștia pot ataşa la cerere orice alte acte ce confirmă activitatea, precum extrase din ordine despre angajare-eliberare și certificate. Cererea se depune la CTAS conform locului de trai. Reamintim că, la 1 ianuarie 2019, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 165 din 26 iulie 2018 pentru modificarea unor acte legislative, care prevede reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă persoanelor care au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie. Pensiile beneficiarilor care au un stagiu de cotizare mai mic de 15 ani vor fi revizuite în următorul an. În cazul beneficiarilor de pensii stabilite după 1 ianuarie 1999, reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă se va efectua începând cu 1 ianuarie 2021, eşalonat, conform prevederilor legii și în funcţie de durata stagiului de cotizare realizat după stabilirea pensiei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.