25
06 2018
843

Reforma organelor abilitate cu funcţii de control: domeniul mediului

Prin fuzionarea Inspectoratului Ecologic de Stat și a Serviciului Piscicol va fi creat Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în contextul reformei instituțiilor abilitate cu funcţii de control de stat și va exercita controlul activităţilor ce tin de toate domeniile de mediu. În Monitorul Oficial din 22 iunie a fost publicat Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, care stabilește statutul juridic, misiunea, domeniile de activitate, funcțiile, atribuțiile principale și drepturile generale ale Inspectoratului, locul lui în structura administrației publice, precum şi modul de organizare a activităţii acestuia. Astfel, Inspectoratul se organizează şi funcționează ca autoritate administrativă în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Misiunea Inspectoratului constă în implementarea politicii statului în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale, exercitarea controlului și supravegherii de stat, prevenirea și contracararea încălcărilor în domeniile de competență pentru a asigura un nivel înalt de supraveghere și protecţie al mediului, a intereselor publice, siguranța ecologică a statului și altor valori ocrotite de legislație. Domeniile de activitate ale Inspectoratului sunt: • realizarea politicii de mediu; • protecția aerului atmosferic; • protecția resurselor acvatice; • protecția florei, faunei și ariilor naturale protejate; • protecția solului și subsolului; • gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice; • utilizarea rațională a resurselor naturale; • activități planificate; • siguranța ocupațională. Subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului, în număr de 35, nu sunt persoane juridice și vor fi gestionate direct de către organul central al Inspectoratului, cu efectuarea cheltuielilor financiare pentru întreținerea acestora. Efectivul-limită al Inspectoratului va constitui 337 unități, dintre care 292 cu statut de funcționar public și 45 de deservire tehnică. În cadrul Inspectoratului va fi constituit și Consiliul de soluționare a disputelor, în vederea examinării petițiilor şi cererilor prealabile de contestare depuse de persoană la organul de control asupra acțiunilor de control, iar din componența acestuia vor face parte cel puţin trei reprezentanți ai asociațiilor mediului de afaceri cu relevanță pentru domeniul de control sau aspectele contestate, conducători ai principalelor subdiviziuni din cadrul organului de control şi reprezentantul autorităţii publice centrale aferente domeniului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.