31
05 2018
1734

Reforma privind migrația de muncă continuă

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare un proiect de lege ce prevede eliminarea dificultăților la obținerea permiselor de ședere a investitorilor străini. Reamintim că ultimele modificări ale cadrului legal în domeniul migrației de muncă au avut loc în anul 2017, când a fost optimizat numărul de proceduri și acte permisive. În același timp, analiza și evaluarea legislației în vigoare la capitolul dat a constatat deficiențe practice în aplicare, precum și lipsa unor prevederi clare pentru anumite categorii de străini, cum ar fi administratorii străini ai companiilor nou create sau administratorii companiilor necomerciale etc. Prin acest proiect Ministerul propune sistematizarea prevederilor legale din domeniul migrației de muncă într-o singură lege, fiind comasate Legea nr.180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă și Legea nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova. Proiectul propus prevede oferirea unui termen de aflare mai îndelungat pentru vânzătorul profesionist dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat membru al Organizației Mondiale a Comerțului, care poate fi extins de la 90 de zile la 6 luni calculate cumulativ pe parcursul unui an de zile. Tot în acest context, se propune eliminarea obligativității beneficiarului solicitant de a înștiința imediat autoritatea competentă pentru străini despre intrarea în țară a vânzătorului profesionist, a prestatorului de servicii contractuale sau a profesionistului independent. Obligația în cauză se va aplica doar când persoanele enumerate se vor afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare de 90 de zile. Documentul mai prevede completarea Legii privind regimul străinilor cu un nou capitol - IV1, care va reglementa modul de acordare a dreptului de ședere pentru fiecare categorie de lucrătorii imigranți în parte: lucrătorii imigranți, persoanele cu funcții de conducere, lucrătorii înalt calificați, lucrători imigranți din domeniul sportului, străinii invitați la muncă de către Guvern sau de către organele centrale de specialitate ale administrației publice, specialiștii sosiți în baza tratatelor internaționale în domeniu la care Republica Moldova este parte etc. La solicitarea anterioară a investitorilor, prin acest proiect se propune posibilitatea transmiterii dosarului pentru acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă de către beneficiarul solicitant în regim on-line. Un alt element important și inovativ este simplificarea procedurii de încadrare în scop de muncă pe teritoriul Republicii Moldova a lucrătorilor sezonieri în munci agricole și a celor transfrontalieri. Astfel, aceștia vor putea desfășura activități de muncă doar în baza dreptului de aflare pe teritoriul RM. La moment, acestă categorie de străini este obligată să obțină un permis de ședere în scop de muncă. Autorii au concretizat termenul de acordare al dreptului de ședere, în funcție de investițiile efectuate de investitor. Astfel, străinilor care efectuează investiţii sau au creat locuri de muncă li se va acorda drept de ședere după cum urmează: • pentru investiții în valoare echivalentă cu 30-60 salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 2 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat - pe un termen de 1 an; • pentru investiții în valoare echivalentă cu 60–200 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 4 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat – pe un termen de 2 ani; • pentru investiții în valoare echivalentă cu 200–600 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 8 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat – pe un termen de 3 ani; • pentru investiții în valoare echivalentă cu 600–2000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 15 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat – pe un termen de 4 ani; • pentru investiții în valoare echivalentă cu 2000–4000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 25 de locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat – pe un termen de 5 ani; • pentru investiții în valoare echivalentă cu peste 4000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 50 de locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat – pe un termen de 8 ani. Totodată, cererea privind acordarea dreptului de şedere provizorie va fi însoţită de confirmarea investițiilor de către un auditor acreditat sau formularul IPC18, care să confirme crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant. Proiectul mai prevede excluderea Agenției Naționale pentru Ocupare Forței de Muncă (ANOFM) din procedura de avizare, coordonare și verificare a dosarelor depuse de străini, în scopul acordării dreptului la muncă și a dreptului de ședere în scop de muncă pentru lucrători imigranți. De asemenea, se preconizează modificarea termenului de perfectare de către Agenția Servicii Publice a permisului de ședere - 7 zile calendaristice. Proiectul mai prevede completarea Legii cu privire la taxa de stat cu o nouă taxă și anume cea pentru examinarea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de aflare, care va constitui 25 lei. Documentul poate fi consultat până la 12 iunie curent. Amintim că la elaborarea proiectului dat a contribuit şi Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.