14
05 2019
1922

Reforma sistemului de salarizare în sectorul bugetar continuă

Persoanele care lucrează permanent cu informaţii atribuite la secret de stat, vor avea un spor la salariu, în funcţie de gradul de secretizare a informaţiilor la care au acces, în mărime de până la 10 % din salariul de bază. Totodată, acest spor nu se va acorda angajaților din unitățile bugetare, dacă actele normative în domeniul salarizării în sectorul bugetar nu prevăd altfel. Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege pentru modificarea mai multor acte legislative, în scopul ajustării normelor în vigoare cu Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care stabilește componentele salariului lunar în acest sector, fiind exclus sporul pentru păstrarea secretului de stat, prevăzut de sistemele anterioare. În acest context, se propune de a păstra în Legea cu privire la secretul de stat acest drept pentru angajații altor unități decât cele bugetare, cu indicarea limitei de 10 % din salariul de bază pentru sporul respectiv. Totodată, proiectul prevede ca membrii Consiliului Audiovizualului să fie remuneraţi în conformitate cu legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar. În prezent, Codul serviciilor media audiovizuale prevede că președintele, vicepreședintele și membrii Consiliului sunt remunerați cu un salariu raportat la salariul prevăzut pentru funcția de ministru (95% și, respectiv, 90% din salariul ministrului), ceea ce contravine principiului unității sistemului nou de salarizare în sectorul bugetar. Pe de altă parte, se propune abrogarea Legii privind indexarea veniturilor bănești ale populației, dat fiind caracterul depășit al normelor. În același timp, se propune modificarea art. 136 din Codul educației, potrivit căruia elevii și studenții au dreptul să beneficieze de bursă, al cărei cuantum se indexează anual la nivelul prognozat al ratei inflației și se aprobă de Guvern. Documentul mai prevede ca membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari să primească o indemnizație lunară în mărime de 50% din salariul mediu al membrilor CSM aleși din rândul judecătorilor, similar remunerației reprezentanților societății civile în Consiliul Superior al Procurorilor. Anterior, membrii CSM din rândul profesorilor beneficiau de o indemnizație în mărime de 2,4 salarii medii pe economie, însă această normă a fost exclusă prin Legea nr. 271/2018 pentru modificarea unor acte legislative. De asemenea, se propune excluderea din Legea cu privire la sistemul administrației penitenciare a art. 57, ce stabilește modul de calculare a vechimii în serviciu pentru stabilirea sporului la salariu pentru vechimea în muncă și excluderea din Legea cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri a normei care stabilește că rezultatele evaluării anuale a performanțelor profesionale ale carabinierului se iau în considerare la luarea deciziei cu privire la stabilirea indemnizațiilor, a sporurilor și a altor suplimente la salariu, acestea fiind deja prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 270/2018. Documentul poate fi consultat până la 24 mai.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.